Voorafgaand aan de formele start als Wethouder hebben Bob Bergkamp, zijn partner Nicole en de ABO kerngroep een bijzonder plezierige bijeenkomst gehad.

De maandelijkse ABO vergadering kende een korte agenda: wederzijdse kennismaking, toelichting op het bestuursakkoord en vooruitkijken op de eerstkomende raadsvergadering.

De aanwezige ABO leden hebben kennis gemaakt met een zeer energieke en enthousiaste maar tegelijk ook ervaren bestuurder in het algemeen, en wethouder in het bijzonder.

Voor zowel Bob als ABO is er sprake van weer een nieuwe fase. Na een oppositieperiode (2010-2014) en een constructieve coalitieperiode (2014-2018) is nu de fase van verankeren en diepte investeringen aan de orde. Bob Bergkamp is voor ABO en de Oldebroekse gemeente een schot in de roos. In de selectieprocedure heeft de ABO selectiecommissie ook de fractievoorzitters van CU en SGP om hun beoordeling en advies gevraagd en daarop ook een positief oordeel gekregen. Ronald Gerard (Bestuursvoorzitter) en Andre Boer (Fractievoorzitter) zijn in hun nopjes met dit resultaat en wensen Bob en zijn partner Nicole ook een goede landing toe in de Oldebroekse gemeenschap.