ABO, terugkoppeling raadsvergadering 18 april 2019: ‘Felicitaties aan gebruikers ET-hal, waaronder korfbalvereniging Rood-Wit te Wezep’ en ‘sobere aanvullende renovatie gemeentehuis Oldebroek’.

Afgelopen 18 april was de gemeenteraad wederom aan zet. Deze avond moesten 2 besluiten genomen worden. Middels dit schrijven komen we hier graag op terug, zodat u en jij weten wat ABO van deze besluiten vond.

Doorontwikkeling complex Erica Terpstrahal en verplaatsen korfbalvereniging Rood-Wit

Tijdens de commissievergadering heeft ABO aangegeven dat we verplicht zijn om snel met duidelijkheid te komen aan Rood-Wit, de postduivenvereniging, alle anderen verenigingen en betrokkenen die gebruik willen maken van de ET-hal, omwonenden rondom de ET-hal én de omwonenden van de Brink. We zijn daarom ook opgelucht dat dit proces inmiddels positief is afgerond.

ABO vindt de doorontwikkeling van de ET-hal voor multifunctioneel gebruik en de verhuizing van Rood-Wit naar de ET-hal een mooi besluit. We kunnen daar dus ook volmondig ‘JA’ tegen zeggen. Om tot een akkoord op dit besluit te komen is ABO erg kritisch geweest, maar uiteindelijk heeft het geleid tot een tevreden resultaat, met dank aan het huidige college!

Het plan voldoet nu aan belangrijke ABO uitgangspunten, namelijk:

Draagvlak & Betrokkenheid

Een paar dagen voor de beslissing hadden de leden van de korfbalvereniging Rood-Wit positief hebben ingestemd met de verhuizing naar de ET-Hal. Kortom draagvlak. Dat is mooi en belangrijk!

ABO heeft nadrukkelijk het college opgeroepen om de omwonenden (meer) te betrekken bij het proces. Denk daar aan de omwonenden van de ET-hal, waar terecht zorgen zijn over geluidsoverlast, de hoeveelheid extra verkeer en de veiligheid. Aan de hand van onze zorgen heeft de wethouder toegezegd om samen met de betrokken omwonenden, waar mogelijk maatwerkoplossingen te bieden en samen met de omwonenden op te trekken. Dat noemen wij ‘OldebroekvoorMekaar’ en wensen de wethouder succes met deze verbeterslag!

De omwonenden van de Brink hebben ook duidelijk hun zorgen geuit. Deze zorgen hebben indruk op ons gemaakt, aangezien wij het belangrijk vinden dat bij eventuele veranderingen de directe omgeving nadrukkelijk betrokken dient te worden en eigen gemaakte plannen (zoals bewoners initiatieven) een eerlijke kans verdienen. ABO is tevreden met de toezegging van de wethouder dat de omwonenden betrokken gaan worden, waarbij niet alleen naar het aantal en soort woningen wordt gekeken maar ook zéker naar groen. Wij hopen op een mooi herontwikkeling naar tevredenheid van de buurt en zien eventuele ontwikkelingen met belangstelling tegemoet. Wij zullen dit proces goed blijven volgen.

Geld kun je maar 1x uitgeven.

Investeringen in een dorp zijn van belang om de leefbaarheid (waaronder sport en verenigingen) in woonkernen goed te houden of te bevorderen. Dat betekent dat er soms ook investeringen gedaan moeten worden. Er wordt extra krediet gevraagd om de ET-hal multifunctioneel te maken, Rood-Wit te verhuizen en voor de duurzaamheidsmaatregelen. Met betrekking tot de duurzaamheid komen we later terug.

ABO vindt de investeringen verantwoord. De extra kredieten kunnen betaald worden uit bestaande meerjarenbegroting, waar ruimte is gevonden om de € 110.000 extra krediet uit te betalen. Daarnaast is er nog maximaal € 90.000 extra beschikbaar voor eventuele tegenslagen. We complimenteren daarom het college die met de abtenaren hard hebben gewerkt om de investeringsbijdrage fors te verlagen.

ABO is tevreden met de bevestiging dat er binnen het gestelde budget gewerkt wordt. En met deze investeringen is Wezep een mooi multifunctionele sporthal rijker!

Duurzaamheid is belangrijk, maar niet tegen elke prijs!

Duurzaamheid is belangrijk. Er wacht ons een grote ambitie om dit te realiseren. Maar investeringen moeten wel in balans zijn. Daarom is ABO-indiener van het amendement, waarbij er gekozen wordt om de duurzaamheidsmaatregelen toe te passen met uitzondering van het gasloos maken van de ET-hal. ABO vindt het op dit moment onverantwoord om zoveel geld uit te geven aan een gasloze installatie, terwijl het rendement erg laag is. Even voor de duidelijkheid de terugverdientijd is maar liefst 92 jaar! Duurzaamheid is belangrijk, maar niet tegen elke prijs!

We verwachten dat toekomstige ontwikkelingen er voor kunnen zorgen dat het meer rendabel wordt om alsnog de ET-hal gasloos te maken en wachten dit dus graag af. Daarnaast hebben we op dit moment te weinig inzicht en een onvolledig beeld om onze route met klimaatdoelstellingen uit te stippelen.

Het nu niet uitgeven van de gasloze installatie met een bedrag van € 184.000, behorende bij de reserve Klimaatneutraal Oldebroek is daardoor wél in te zetten in andere duurzaamheidstrajecten met een hoger rendement, denk daarbij aan een zonnepark.

Felicitaties aan nieuwe gebruikers ET-Hal, waaronder Korfbalvereniging Rood-Wit

Wij wensen iedereen veel succes met de uitvoering en alle verenigingen en betrokkenen, waaronder Rood-Wit een mooie en sportieve toekomst bij de ET-Hal!

Beschikbaarheid krediet actualisatie renovatie en verduurzaming gemeentehuis

Helaas een forse overschrijding van de kosten, het lijkt haast een standaardregel te worden. Nadat  een gespecialiseerd bureau, een gedegen onderzoek naar het aanwezige asbest had verricht, werd er alsnog nog een behoorlijke hoeveelheid asbest gevonden op onverwachte plekken, zoals wandconstructies en het dak. Met recht een financiële tegenvaller, zowel in tijd als in geld uitgedrukt.

Dat er ook onverwacht een werkplek voor 6 medewerkers gecreëerd moest worden, bracht ook de nodige zorgen en dus aanpassingen met zich mee. Een mooie koffieruimte die net opgeleverd was, moest alweer op een interne verbouwing aangesproken worden, zodat er extra werkplekken met bijbehorend meubilair voor deze nieuwe medewerkers gerealiseerd kan worden.

Helaas brengt dit wel een extra kostenpost van € 65.000  met zich mee! Daar hebben we eerlijk gezegd de meeste moeite mee.

Ook de doucheruimte en de welkomstbalie moest toch maar aangepast worden aan deze tijd. Wellicht was dit over het hoofd gezien, of vielen deze douche en balie nu extra op, omdat de rest van het gehele gemeentehuis up-to-date is gemaakt. Natuurlijk hebben we hier kritische vragen in de betreffende commissie over gesteld. Dit resulteerde in een heldere en duidelijke uitleg. De aanpassingen worden met ‘gezond verstand’ uitgevoerd, sober maar wel doelmatig. Mede daarom kunnen wij als ABO instemmen met het gevraagde extra krediet om het gehele gemeentehuis daadwerkelijk af te ronden, zodat de ambtenaren en het college, maar ook de bezoekende burgers van onze gemeente weer trots op dit mooie gemeentehuis kunnen zijn.

ABO wenst alle medewerkers de komende jaren hier een fijne en goede werksfeer toe!