Niet zo lang geleden hebben wij de vinger aan de pols gelegd over het feit dat het bedrijf van Jan van Werven een besloten bijeenkomst voor de raad belegd heeft, waar onder het genot van een drankje en een hapje de raadsleden gemasseerd werden om toch vooral voor de bouw van de windmolens in Hattemerbroek te stemmen.

Ons inziens is het niet nodig deze informatie tijdens een besloten bijeenkomst te geven. Blijkbaar mag niet iedereen deze informatie horen. Jan van Werven heeft in de openbare commissievergadering al zijn zegje over de windmolens mogen doen, maar mogelijk had hij de indruk dat hij daar niet goed uit de verf is gekomen met al die tegenstanders die ook het woord hadden gevoerd.

We hebben de afgelopen dagen veel, erg veel reacties gekregen van burgers die ernstig bezorgd zijn over de komst van deze 90 meter hoge palen met een top hoogte van 130 meter. De ABN-IJssel toren is 95 meter hoog.

Sommige fracties gaven aan dat zij niet naar deze besloten bijeenkomst zouden gaan. Echter alle fracties, met uitzondering van ABO, waren vertegenwoordigd op dit feestje. De ABO fractie is ernstig teleurgesteld in alle politieke partijen uit Oldebroek. De weg naar verandering en vernieuwing zal op deze manier erg lang duren in Oldebroek! Wanneer gaat de rest begrijpen dat dit niet kan?

ABO wil aan dit soort achterkamertjespolitiek niet mee doen.