Er is de afgelopen maanden nogal wat commotie ontstaan over het Boekenonderzoek van de Belastingdienst. Vooral de oppositie maakt zich er erg druk over en stuurt allerlei berichten de media in als zou de wethouder Financiën en ABO zaken onder het tapijt vegen en geen informatie willen geven en niet willen discussiëren. Wat is er nu feitelijk aan de hand? Ik leg het u, in mijn eigen woorden, graag uit!

Onderzoek over 2013
In december 2015 sloot de Belastingdienst een boekenonderzoek over het jaar 2013 af en legde de gemeente een forse naheffing inclusief boetes op van ca 1,6 miljoen euro. De Belastingdienst had een aantal fouten geconstateerd; sommige btw had niet terug gevraagd mogen worden, andere btw moest nog betaald worden en er was een fout in de loonheffing geconstateerd. Kortom, de Belastingdienst constateerde dat de gemeente niet goed op de hoogte was van fiscale zaken en daardoor nalatig was. De Belastingdienst is bevoegd om een fout die gemaakt is in 2013, vijf jaar door te rekenen. Dus een fout van bijvoorbeeld 10.000 euro wordt dan voor 50.000 euro aangeslagen. Dat tikt hard aan!

In gesprek
Natuurlijk ging ik meteen in gesprek met de inspecteur van de Belastingdienst om zijn bevindingen te bespreken. Wij hadden ook gezien dat een flink aantal bevindingen niet (helemaal) klopten en een aantal wel. Ook besprak ik met de inspecteur hoe we bepaalde fouten in de toekomst konden voorkomen. Verder vond ik het van groot belang dat de Belastingdienst weer vertrouwen zou krijgen in de gemeente Oldebroek en ervan overtuigd zou raken dat er binnen de organisatie gewerkt wordt aan het verbeteren van de fiscale administratie en verwerking. Het heeft een jaar geduurd voordat we alle bevindingen en correcties hadden uitgezocht, besproken en soms zelfs uitonderhandeld. We werden het eens over een bedrag van 350.000 euro die we moeten na-betalen. Dit betreft hoofdzakelijk btw over sportaccommodaties en onderhoud van begraafplaatsen en loonheffing.

Verschil van mening blijft
We blijven met de Belastingdienst van mening verschillen over een btw kwestie betreffende de aanleg van een fietspad op de dijk tussen Elburg en Noordeinde. Dit gaat om 137.000 euro.
Daarnaast heeft de Belastingdienst nog een boete opgelegd van 38.000 euro. Dit vinden wij ook niet terecht omdat we alles wat correct is keurig nabetalen. Een boete is dan uitzonderlijk.
Kortom, deze bedragen gaan we voorleggen aan de rechter, ook dit hebben we gezamenlijk besloten.

Onderhandelen en bespreken
Als wethouder Financiën en Bedrijfsvoering was ik het afgelopen jaar, samen met ambtenaren en een belastingadviseur, in gesprek en onderhandeling met de Belastingdienst met als doel het ontzettend hoge bedrag van 1,6 miljoen naar beneden te krijgen. Zolang je in gesprek bent is het niet handig als er, door wie dan ook, in het openbaar gediscussieerd wordt over bedragen en werkwijze. Daarom heb ik er voor gekozen de raad wél te melden dat we een belastingonderzoek hadden gehad, een forse naheffing hadden gekregen én dat de raad volledig geïnformeerd zou worden als ik de besprekingen met de Belastingdienst had afgerond en het eindresultaat kon vertellen. Het was voor mij dan ook zeer vervelend dat er tussentijds toch allerlei bedragen naar buiten werden gebracht en ik al ter verantwoording werd geroepen nog voordat ik klaar was met de besprekingen. Op 10 november vond de oppositie het nodig om een motie van treurnis in te dienen. Op 11 november had ik mijn laatste gesprek met de Belastingdienst en kon ik een loonheffing met boete van 380.000 euro nog naar 50.000 euro krijgen. Die motie van treurnis was dus zeer onverdiend!

Toch tevreden
Al met al ben ik toch tevreden over het eindresultaat. In plaats van 1,6 miljoen moeten we nu 350.000 euro betalen en als we de rechtszaak verliezen nog 175.000 euro. We hebben echter goede hoop dat we deze zaak winnen, maar dat blijft nog even afwachten.
Natuurlijk is het niet leuk als je moet nabetalen, maar we moeten niet vergeten dat het ook belasting is die de gemeente in 2013 al voor een groot deel had moeten betalen!

Conclusie
Zoals al afgesproken was begin 2016, is de gemeenteraad volledig geïnformeerd over alles wat er gebeurd is in dit boekenonderzoek.
Binnen de gemeente is het hele jaar al gewerkt aan verbetering van de fiscale en interne financiële processen en werkwijzen, in overleg met de Belastingdienst. De inspecteur en ik hebben het vertrouwen in elkaar uitgesproken en afspraken gemaakt hoe we nu en in de toekomst met elkaar samenwerken. Want ook de Belastingdienst vindt het vervelend om een gemeente zo aan te pakken. Bovendien kosten dit soort boekenonderzoeken ontzettend veel tijd, zowel voor de Belastingdienst als voor de gemeente. Tijd die we beter kunnen besteden!
Maar nu kunnen we weer met een schone lei verder!

Lydia Groot
wethouder namens ABO
Financiën, Bedrijfsvoering, Openbare Ruimte en Dorpsgericht Werken

Voor vragen of opmerkingen, mail mij gerust: lgroot@oldebroek.nl