De coalitie van ChristenUnie, SGP en het CDA in Oldebroek willen helaas niet meewerken aan het opnieuw invoeren van een vorm van zwemles voor onze basisschool kinderen. Terwijl de kosten voor zwemles en het aantal zwemlessen die noodzakelijk zijn voor zwemdiploma A erg hoog zijn. Een deel van onze inwoners, die het niet breed hebben, kunnen dit niet meer betalen voor hun kinderen.

Op 25 juli deed de Landelijke Nationale Raad Zwemveiligheid een oproep richting alle gemeenten:

Voer zwemles weer in op de basisschool, aldus de Landelijke Nationale Raad Zwemveiligheid.

Lees de hele oproep van het NRZ via de link: https://www.telegraaf.nl/nieuws/681740902/nrz-slaat-alarm-om-aantal-jonge-drenkelingen-voer-zwemles-weer-in-op-basisschool#:~:text=Veenendaal%20%2D%20De%20Nationale%20Raad%20Zwemveiligheid,op%20basisscholen%20regelmatig%20zwemlessen%20krijgt.

Nederland is en blijft een land met veel water en daarbij bestaan grote gevaren. Momenteel heeft slechts een kwart van alle kinderen op basisscholen regelmatig zwemles. Om dat weer 100% te krijgen is herinvoering van zwemles in het basisonderwijs de beste oplossing.

ChristenUnie Wethouder Liesbeth Vos blijft helaas vol houden dat zwemles een verantwoordelijkheid voor de ouders van de kinderen zelf is. En dat lijkt helaas met de meeknikkende coalitie partijen (CU, SGP en CDA) op korte termijn niet te veranderen. Daarom een pleidooi van de ABO-fractie om dan in ieder geval de inwoners met een smalle beurs tegemoet te komen.

“Met het verhogen van de inkomensgrens voor bijzondere bijstand van 110 naar 130 procent van het bijstandsniveau gaat voor de mensen die financieel het meest in de knel komen het verschil maken, aldus ABO-raadslid Johan Deij’’

De ABO fractie heeft het college van Burgemeester & Wethouders, middels schriftelijke vragen, verzocht dit bij de begrotingsvaststelling 2024 te regelen. Zodat per 1 januari meer inwoners uit onze gemeente gebruik kunnen maken van deze gemeentelijke regeling.