Op dit moment is de gemeente Oldebroek bezig met het bestrijden van permanente bewoning bij o.a. park IJsselheide in Hattemerbroek. De ABO fractie begrijpt de noodzaak om permanente bewoning op recreatieparken tegen te gaan, maar maakt zich óók zorgen over de wijze waarop dit momenteel wordt aangepakt.

Verontruste bewoners hebben zich bij ons gemeld, aangezien ze geconfronteerd worden met dwangsommen oplopend tot tienduizenden euro’s. Bewoners die vanwege financiële, of andere beperkingen zich genoodzaakt voelen of zijn om zich te huisvesten op het park.

Er is voor betrokkenen na bijvoorbeeld een echtscheiding niet of nauwelijks een alternatief om woonruimte te vinden. De onlangs opgelegde dwangsommen en werkwijze van de gemeente zorgen voor heftige emoties. ABO maakt zich daarover zorgen en heeft daarom vragen aan het college van B&W gesteld. Klik hier voor de vragen.

ABO ontvangt geluiden van bewoners dat ze geen mogelijkheden hebben om in aanmerking te komen voor alternatieve woningen en daardoor voor een bepaalde duur genoodzaakt zijn om van de huidige woonvoorziening gebruik te maken. Dit kan komen door o.a. schaarste in huur- of goedkopere koopwoningen, financiële mogelijkheden van de bewoners en het niet krijgen van urgentie bij woningbouwverenigingen aangezien ze op dit moment alleen “woning” hebben op IJsselheide.

Wat te allen tijde voorkomen moet worden is dat inwoners of gezinnen door het handhavingtraject van de gemeente uiteindelijk dakloos worden en op straat komen te staan. ABO vraagt het college of ze zich samen met de woningcorporaties kan en wil inzetten om dit te voor de betreffende bewoners op IJsselheide te voorkomen.