De fractie van ABO heeft bij de afgelopen extra raadsvergadering van 29 juni haar ongenoegen uitgesproken over het proces van aanpak en de communicatie omtrent een mogelijk AZC in onze gemeente Oldebroek. ABO woordvoerder Ton Heddema:

“Wij passen ervoor om binnen de lijntjes te kleuren van de coalitie van CU, SGP en CDA. Mede om die reden heeft ABO duidelijk NEE aangegeven tegen de komst van een AZC”

Pas op 15 juni kwam het formele verzoek via een brief van het COA binnen bij de burgemeester. In plaats van goede zorgvuldige procesafspraken met alle politieke partijen en een informatiebijeenkomst met omwonenden en andere inwoners, heeft de burgemeester samen met haar wethouders (B&W) in een recordtempo (zelfs binnen een week) zelfstandig besloten in te stemmen met een afspraak met het COA. En aangegeven om op 29 juni bij de raad wensen op te halen onder welke voorwaarden er een asielzoekerscentrum (AZC) in Oldebroek kan komen. Dat is een ja, mits besluit. Kortom de politieke partijen mochten afgelopen raadsvergadering alleen mee-kleuren binnen de lijntjes, want onze burgemeester en wethouders (ChristenUnie, SGP en CDA) hebben immers al besloten. Ondanks dat de volledige gemeenteraad, notabene het hoogste orgaan voor besluitvorming, hier nog een besluitvormende rol in heeft. Zie ook onderstaand artikel. Het gekozen proces van aanpak is volgens ABO een duidelijke vorm van machtspolitiek, waarbij onze inwoners worden gepasseerd.

‘Wie beslist lokaal over de opvang van asielzoekers’? https://www.gemeente.nu/blog/wie-beslist-lokaal-over-de-opvang-van-asielzoekers/

Het was duidelijk dat de VVD-staatssecretaris in een landelijk debat, één dag voor de raadsvergadering voor grote verwarring heeft gezorgd bij de VVD-burgemeester en de coalitiepartijen. De staatsecretaris sprak namelijk over vrijwilligheid bij de keuze voor een ACZ in Oldebroek. En over 300 asielzoekers, terwijl onze burgemeester eerder heeft aangegeven niet te weten hoeveel asielzoekers er komen. Echter door het ingeslagen proces van aanpak én de reeds gedane uitspraken van onze burgemeester voorafgaande aan de raadsvergadering is er helemaal geen sprake van vrijwilligheid meer. B&W heeft immers al besloten en aangegeven naar het COA:  JA, we gaan het gesprek aan over hoe en onder welke voorwaarden het AZC er kan komen. Omdat een AZC klein of groot, in alle gevallen tot overlast voor omwonenden leidt zal ABO zich blijven verzetten.

Ondanks deze kritiek van de ABO kreeg de burgemeester veel steun van met name ChristenUnie, het CDA en de VVD. Een motie van CVO en ABO waarin tegen een grootschalig ACZ werd opgeroepen kreeg geen steun van andere politieke partijen. En werd daarmee verworpen.

Uitslag: 12 stemmen tegen – CU, CDA, SGP, Duurzaam Oldebroek en VVD) en 7 stemmen voor (CVO en ABO)

Nadat besluitvorming in september zal plaatsvinden komt er een participatie-traject met de inwoners werd beloofd. Dan mogen de bewoners nog mee-kleuren binnen de lijntjes van Burgemeester en Wethouders. Onbegrijpelijk!

Fractie ABO