Nu nog is het zo geregeld dat wanneer het COA een omgevingsvergunningsaanvraag indient voor het vestigen van een tijdelijk AZC aan de Bovendwarsweg, het college die vergunning kan afgeven zonder de raad daarin mee te nemen. ABO vindt dat niet kunnen.

Samen met CVO is er daarom een initiatiefvoorstel ingediend om de regels over het afgeven van een omgevingsvergunning te wijzigen. Als ons voorstel wordt aangenomen tijdens de raadsvergadering aanstaande 18 april, zal het college eerst de raad om advies moeten vragen. Dat geldt dan met terugwerkende kracht vanaf 7 maart jl., de dag waarop het initiatiefvoorstel is ingediend. Daarmee wordt bereikt dat elke fractie zich zal moeten uitspreken over het al of niet afgeven van een omgevingsvergunning voor een tijdelijk AZC van maximaal 10 jaar.

De fracties van ABO en CVO vinden dat logisch omdat de vestiging van een AZC in onze gemeente een grote impact heeft op de samenleving, reden waarom het hoogst gekozen orgaan in onze gemeente – de raad – zich daarover moet uitspreken en men zich niet kan verschuilen achter een collegebesluit.

Fractie ABO