Wat ging er toch mis in Wezep bij de discussie over het AZC? De emoties liepen fors op. De aanwezigen schreeuwden steeds harder, zonder naar elkaar te luisteren. Tegenstanders die met harde woorden hun mening ventileerden. Voorstanders die in deze sfeer hun opinie nauwelijks kenbaar durfden te maken. Naar onze bevinding zijn de standpunten tussen voor- en tegenstanders alleen maar aangescherpt. Via sociale media is de maatschappelijke onrust nog eens verder aangewakkerd.

Door de positieve grondhouding van het college is ongewild en onbedoeld de suggestie gewekt dat alles al was geregeld. Echter de ware bedoeling van het college was om draagvlak te polsen en te creëren. Maar wij begrijpen ook heel goed het gevoel van de mensen die denken dat er weer iets is besloten over de hoofden van de mensen heen.

De opstelling van het COA vinden wij storend. De enorme stroom vluchtelingen vraagt om een plooibare houding. Deze instantie wil echter alleen in gesprek gaan over het huisvesten van minimaal 600 asielzoekers. Met een dergelijk aantal asielzoekers wordt een enorme wissel getrokken op de bewoners in de omgeving van Heidehoek. Ook het handelen van de campingeigenaar getuigt van weinig empathie voor de omwonenden.

ABO is van mening dat de inwoners van Wezep bij dit soort zaken meer invloed moeten hebben. Zij dragen immers de gevolgen van een dergelijk besluit. In dat opzicht misten wij ook een dialoog van de politieke partijen met de bevolking. Niet alleen in verkiezingstijd moet je ongevraagd je standpunten uitdragen, maar ook in tijden dat de bevolking vol emotie zit, moet je het gesprek met de bevolking niet uit de weg gaan. Dat is niet vooruit lopen op zaken maar noemen wij betrokkenheid met de inwoners.

Dat burgemeester en wethouders hebben besloten om af te zien van een AZC op Heidehoek, vinden we een verstandig besluit.

Tot slot willen wij opmerken dat er niets mis is met enige barmhartigheid. De voorstanders vinden wij niet naïef en de tegenstanders zijn niet harteloos.

Fractie ABO