ABO vraagt nu actie van het college omtrent asielzoekerscentrum!

Met de brief van het COA die in de december door het college is ontvangen (en pas op 12 januari is doorgestuurd naar de gemeenteraad) wordt eindelijk duidelijk wat het COA wil: een asielzoekerscentrum (AZC) voor 300 asielzoekers voor een periode van 10 jaar aan de Bovendwarsweg in Oldebroek.

Ondanks de vele bedenkingen die zijn ingebracht door ABO en CVO in de gemeenteraad en ondanks de weerstand bij omwonenden, zet het COA door. Te lezen valt dat het COA de formele aanvraag begin februari wil indienen. Al eerder heeft ABO aangegeven tegen een AZC te zijn aan de Bovendwarsweg. Ervaringen elders laten zien dat de veiligheid van omwonenden niet kan worden gewaarborgd. Het gaat zelfs zover dat de gemeente Westerwolde, met Ter Apel als een van de kernen, het COA voor de rechtbank daagt omdat harde afspraken die gemaakt zijn in een bestuursovereenkomst niet worden nagekomen. Met zo’n onbetrouwbare partij moet je geen zaken willen doen.

ABO vraagt aan het college, omdat nu bekend is wat de vraag van het COA zal worden, om naar buiten te treden en met de omwonenden in gesprek te gaan en daarvoor een bijeenkomst te plannen. Verder zal ABO in de raad van Oldebroek alles in het werk blijven stellen om de komst van een AZC van 300 personen aan de Bovendwarsweg tegen te gaan.

Samen met CVO wil ABO dat het college een omwonenden avond organiseert, nog voor de raadsvergadering waarin de raad zich over het voorstel van het COA zal buigen, zodat de inwoners eerst gekend kunnen worden en de raadsleden dit kunnen meenemen in hun afwegingen. CVO & ABO grijpen het eerstvolgende moment aan om het college ook in de raadszaal hiertoe op te roepen. Daarom hebben de twee fracties gezamenlijk dit onderwerp (inwonersparticipatie AZC-dossier) geagendeerd voor de commissievergadering Samenleving & Bestuur op donderdag 18 januari.’

Fractie ABO