De mogelijke komst van een Asielzoekerscentrum aan de Bovendwarsweg is op 3 juli, vanwege de nabijheid van ’t Harde ook besproken in de gemeenteraadsvergadering van Elburg. De burgemeester Jan Nathan Rozendaal gaat in zijn toelichting in op de eventuele deelname van Elburg en Hattem aan een AZC in Oldebroek om daarmee een regionaal AZC te vestigen met minimaal 300 asielzoekers. En noemt als voordelen dat het COA in dat geval verantwoordelijk is voor alle voorzieningen, zoals medische zorg en onderwijs. Burgemeester Rozendaal geeft aan dat hij hierover overleg heeft gehad met zijn collega burgemeester Haseloop van Oldebroek.

ABO heeft in de raadsvergadering van Oldebroek op 6 juli jl. de burgemeester gevraagd of deze optie inclusief de deelname van de gemeente Hattem, bekend was bij ons college. In haar beantwoording gaat de burgemeester alleen in op de eventuele deelname van Elburg.

Is het nu wel of niet samen met Elburg én Hattem?

ABO heeft daarom opnieuw de vraag voorgelegd omdat het lijkt dat medewerking van Elburg aan een AZC zo dichtbij ’t Harde, wordt gecompenseerd door de mede opvang van asielzoekers uit de gemeente Elburg. Waardoor, door het college eigenlijk ook de keus wordt gemaakt voor een groot regionaal AZC van minimaal 300 asielzoekers. Zonder dat vooraf de raad de gelegenheid heeft gehad om zich uit te spreken.

De fractie van ABO verwacht dit keer een duidelijk antwoord van onze burgemeester!

Onderstaand een filmpje met de uitspraken van de burgemeester van Elburg