Met teleurstelling las de ABO fractie de conclusie van het Haalbaarheidsonderzoek WHC: te duur en te risico vol. De verplaatsing gaat niet door, zo staat het in de notitie die we als gemeenteraad van het college hebben ontvangen. Er is inmiddels veel geld en energie gestopt in het onderzoek en er zijn veel gesprekken zijn gevoerd met omwonenden van de oude en de nieuwe locatie.

Het perspectief van ca 300 woningen met ca 600 bewoners valt weg op een moment dat het college allerlei pogingen in het werk stelt om elders versneld te gaan bouwen. Wat gaat er hier mis: een projectontwikkelaar die overvraagt en wegloopt voor het ontwikkelrisico? Of dichter bij ‘huis’: Ook de gemeenteraad heeft misschien randvoorwaarden gesteld waaraan niet voldaan kan worden.

ABO vindt dat we opnieuw naar die uitgangspunten moeten kijken!

Een nieuwe accommodatie voor WHC, een bloeiende vereniging met 1.200 enthousiaste leden en 600 bewoners met een nieuw dak boven het hoofd, mag in onze ogen wat kosten. Het hoeft dus in onze ogen niet kostenneutraal te zijn. Laten we kijken of er subsidiemogelijkheden zijn voor de onrendabele top, zoals dat heet in projectontwikkelingsland; laten we nog een keer met WHC het gesprek aangaan wat zij – in natura – kunnen bijdragen aan de nieuwe accommodatie. En laten we beseffen dat bij dergelijke projecten de kost voor de baat uitgaat. Hebben we niet eerder ook zo tegen de ontwikkeling van het bedrijvenpark H2O gekeken, een project wat nu winst oplevert!

Fractie ABO