Tijdens het  ingelaste agendapunt op verzoek van ABO en CVO i.v.m. de brief van het COA van 22 december 2023, heeft ABO het volgende ingebracht:

Wij willen dat er op zeer korte termijn een inwonersavond belegd wordt.

Want het tot nu toe opgevoerde argument dat er nog niets met zekerheid bekend zou zijn is komen te vervallen door de brief van het COA. Daarin staat te lezen dat het COA voornemens is om een AZC te vestigen aan de Bovendwarsweg voor 300 asielzoekers voor een periode van 10 jaar.

ABO is van mening dat het de hoogste tijd is dat de informatie die er is, gedeeld wordt. En dat omwonenden en andere betrokkenen zich kunnen uitspreken over dit scenario. Omwonenden zitten al maanden in angst, slapen er niet van en sommige hebben zelfs hun huis te koop gezet.

We constateren dat het college de dialoog met de inwoners voor zich uitschuift, waardoor de zorg en weerstand alleen maar toeneemt. Ook al is er op dit moment nog geen zekerheid, zoals het college zegt, onze inwoners hebben recht op betrokkenheid.

ABO vindt het belangrijk dat de andere fracties in de gemeenteraad de reacties van de inwoners kunnen meenemen bij de besluitvorming wanneer het officiële verzoek van het COA voorligt.

Tot onze verbazing vonden we geen draagvlak van het college én de coalitiepartijen. Naast ABO en CVO steunde alleen Duurzaam Oldebroek onze inbreng. De overige fracties vinden het nog te vroeg voor bewonersparticipatie. Wel merkten we enigszins begrip voor ons standpunt.

Op onze vraag of het aantal scenario’s door de brief van het COA drastisch is ingeperkt (tot 1 scenario) en dat die aanpak, terugkijkend niet heeft gewerkt. Antwoorde het collega: ‘we weten nog niets’. Iets dat ABO inmiddels al te vaak heeft gehoord.

ABO begrijpt de vasthoudende houding van het college niet. Na een debat van ruim 3,5 uur met insprekers vanuit de Denktank en omwonenden van de Bovendwarsweg zijn we dus niets verder gekomen.

ABO blijft zich inzetten voor maximale duidelijkheid en transparantie over de mogelijke komst van een AZC aan de Bovendwarsweg.