De gemeente Oldebroek is één van de koplopers van vernieuwing van de lokale democratie in Nederland. In de vorige bestuursperiode (2014-2018) heeft oud –Wethouder Lydia Groot (ABO), namens het voltallige gemeentebestuur, door veel en constructieve overleggen in 2 woonkernen van onze gemeente (‘t Loo en Oosterwolde) de burgerbegroting opgestart. En met succes! Met deze burgerbegroting hebben inwoners nu dus invloed hoe geld van het gemeentebudget wordt besteed. De inwoners kunnen zelf – binnen bepaalde kaders – bepalen waaraan ze het geld besteden en hoe ze het geld besteden.

Vanaf 2020 óók burgerbegroting voor “De Akkers” in Wezep?

De Bewonerscoöperatie De Akkers i.o. is al enige tijd actief in Wezep West.
Ondertussen hebben zich al meer dan 70 (!) huishoudens aangemeld als lid.
Deze vrijwilligers maken zich sterk voor meer leefplezier in de straat, buurt en wijk.
De groep richt zich op goede ideeën, wensen, behoeften en belangen van inwoners uit de gehele wijk.

Dit kan op allerlei manieren, bijvoorbeeld door herinrichting van speelplekken, groenaanleg en -onderhoud of door sociale contacten bevorderen. De Akkers werkt aan een combinatie van fysieke en sociale projecten en activiteiten. De bewonerscoöperatie wil beginnen met overnemen van het beheer, onderhoud en exploitatie van 8 speelplekken van de gemeente en daar sociale en maatschappelijke doelen aan koppelen. De gesprekken hierover met de gemeente zijn gestart. Voor twee plekken kan op korte termijn worden gestart met de uitvoering. Voor de langere termijn wordt ook al nagedacht over het bevorderen van een gezonde leefstijl door meer beweegmogelijkheden in eigen wijk. Ook is er het plan om een moestuin aan te leggen en hier een koppeling te maken met (educatie over) gezonde voeding en educatie over natuur en milieu. Verder is er aandacht voor de koppeling met het thema eenzaamheid.

Net als bij de burgerbegroting in ’t Loo en Oosterwolde neemt de buurt dan het beheer en onderhoud van de speelplekken over. De Akkers wil nog verder gaan: De gemeentelijke budgetten worden fysiek overgeheveld en de buurt wordt verantwoordelijk voor zowel de inrichting als het onderhoud van  speelplekken.

ABO  onaangenaam verrast tijdens het debat door het CDA

Tijdens de commissievergadering  wenste het CDA een debat over deze unieke kans. Tot teleurstelling van ABO begrijpt het CDA de opstart van de bewonerscoöperatie niet: de opstart kost te veel geld en de raad was niet gekend in het besluit?

De fractie van ABO begrijpt de harde opstelling van het CDA niet. Wij zien het namelijk als een innovatieve kans en daarmee een investering in de lokale democratie dat perfect aansluit bij Oldebroek voor Mekaar. De investering voor de opstart wordt notabene betaald vanuit het budget Oldebroek voor Mekaar waar flexibele kaders aan mee zijn gegeven door de raad. ABO steunt daarmee de lijn van het college.

Als klap op de vuurpijl wenste ook de PvdA-Burgerpartij Oldebroek een vervolg op het debat in de raadsvergadering.  Met als gevolg dat er nu nog geen zekerheid bestaat voor het burgerinitiatief. Met de steun van de overige partijen blijft ABO echter vierkant staan achter de bewoners van De Akkers!

Trots op Oldebroek!

Vernieuwen van de lokale democratie kost tijd, geld, creëren van draagvlak en het vraagt kennis en kunde. In de gemeente Oldebroek worden successen behaald en de lokale partij ABO is daar enorm trots op! Het vroegtijdig betrekken van inwoners bij beleid en inwoners meer zeggenschap geven is immers vanaf de oprichting van de partij in 2010 één van de belangrijkste punten geweest voor ABO.

Deze vorm van samenwerken en vernieuwing van de lokale democratie past uitstekend bij het motto: Oldebroek voor mekaar !

Heeft u vragen of suggesties, laat het ons weten. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

Fractie ABO

info@abo-oldebroek.nl

Andre Boer, Jacco Evink, Ton Heddema en Wim Vonk

abo-20200313_173051