Een dorp moet voldoende werkgelegenheid hebben om aantrekkelijk te zijn om er te wonen. Vooral ook om jongeren te behouden voor onze dorpen. Een verdere leegloop van jongeren moet met kracht bestreden worden. De gemeente moet meer in het werk stellen om nieuwe ondernemers te overtuigen om zich vestigen in Oldebroek.

We stellen ons voor dat er van gemeentewege meer ruimte geboden kan worden aan startende ondernemers, die doorgaans vanuit eigen woning beginnen. Betutteling inruilen voor een positieve inbreng vanuit de gemeente.