Veel inwoners helpen elkaar als vriendendienst of als mantelzorger. Vrijwilligers en vrijwilligerswerk zijn daarom zeer belangrijk. Wij willen en kunnen niet zonder hen. Algemeen Belang Oldebroek hecht dan ook veel waarde aan vrijwilligers en vindt daarom dat er in de komende tijd meer aandacht moet zijn voor de vrijwilligers. Zowel voor individuele vrijwilligers als ook voor organisaties en verenigingen.

Natuurlijk, er is een jaarlijkse vrijwilligersprijs en vanzelfsprekend worden over vrijwilligers mooie woorden geschreven. Financieel is er tot nu toe te weinig of geen ruimte. Vrijwilligers en verenigingen komen er helaas bekaaid vanaf. Feit is immers dat het voor organisaties steeds moeilijker wordt voldoende en geschikte vrijwilligers te vinden. Maar tegelijkertijd legt de overheid steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij burgers en instellingen.

De overheid roept dat er meer deregulering (minder regels) moet zijn, maar in de praktijk worden verenigingen nog steeds opgezadeld met meer en steeds ingewikkelder wordende regels. Het is belangrijk dat in onze gemeente vrijwilligers en verenigingen terecht kunnen bij een vrijwilligersloket/verenigingsloket. Deze loketten zijn bedoeld voor vragen en begeleiding, maar ook voor ondersteuning en informatievoorziening. Naast allerlei wettelijke en landelijke informatie is het grootste voordeel dat deze loketten vooral zijn toegespitst op de plaatselijke situatie.

Vrijwilligers en verenigingen moeten weten dat zij geholpen worden door hun eigen gemeente.