Veiligheid en Leefbaarheid

Veilige wijken, straten en centra door breed geaccepteerde verkeers- en sociale maatregelen en meer toezicht en controle. Hangjongeren die overlast veroorzaken, dingen kapot maken, graffiti spuiten, en andere ongewenste elementen verpesten de boel. Ze dienen intensief door het gesubsidieerde jongerenwerk en door de politie daadkrachtig te worden aangepakt. De gemeente moet in overleg met de regionale politie en andere betrokkenen wel de prioriteiten aangeven. Overlast van (hang)jongeren kan fors minder worden indien politie hier meer aandacht aan besteedt.

 

Prioriteit geven aan overlast en minder aan irritatie opwekkende snelheidscontroles op zinloze plaatsen en tijdstippen. Dit laatste wordt immers door de burger als een vorm van belastingheffing gezien en draagt niet bij tot de verkeersveiligheid.