Duidelijk is dat sporten, in al zijn facetten, heel belangrijk is voor jong en oud. Ook overgewicht is een groot probleem. Naast de lichamelijke ontwikkeling zorgen met name sportverenigingen ook voor de sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het aanleren van normen en waarden gebeurt tegenwoordig voor een groot deel bij de sportclubs. Daarmee zijn verenigingen belangrijk voor onze samenleving.

Daarom vindt Algemeen Belang Oldebroek het heel belangrijk dat er veel aandacht is voor de sport. Dat mensen zelf kunnen sporten en dat verenigingen de sporten kunnen organiseren. De gemeente kan dit onderschrijven door bijvoorbeeld sportverenigingen vrij te stellen van het betalen van Onroerend Zaak Belasting.

Accommodaties

Het zal duidelijk zijn dat sportverenigingen over voldoende accommodaties beschikken. Daar is momenteel duidelijk een tekort aan. Omdat één en ander betaalbaar moet blijven voor de gemeente zullen de investeringen in overeenstemming behoren te zijn met het aantal leden van de individuele sportclubs. De sportverenigingen
zullen echter in eerste instantie zelf de verantwoordelijkheid voor de accommodatie moeten nemen.

De gemeente kan daarbij in tweede instantie helpen. Het zal duidelijk zijn dat het ontwikkelen van een groot hippisch centrum (zonder dat alle rijverenigingen daar achter staan) geen taak is voor de gemeente. Zoals bekend moeten verenigingen Onroerend Zaak Belasting (OZB) betalen. De gelden, die aan deze belasting betaald moeten worden, kunnen daardoor niet ingezet worden voor het eigenlijke doel, de sportbevordering. Wij pleiten er dan ook voor om de OZB voor sportverenigingen en andere niet commerciële instellingen af te schaffen.