Kleinere dorpen kennen allemaal het probleem dat winkels en voorzieningen verdwijnen. Woningbouw vindt in onvoldoende mate plaats (de doelstellingen worden niet gehaald), waardoor er voor de eigen kinderen geen plek meer is om te wonen. Daarom verhuizen zij vaak noodgedwongen naar andere plaatsen. En als de jeugd verdwijnt, verdwijnt de toekomst van het dorp.

Betaalbare woningbouw is dus zonder meer noodzakelijk willen we onze gemeente leefbaar houden. Er zouden meer starterswoningen moeten komen, maar de eisen die de gemeente nu stelt bij de bekende locaties Koops; Oranjehof en Spakman hebben tot gevolg dat er niets gebeurd. De keuze om op deze locaties ook sociale woningbouw te willen realiseren leidt tot een impasse en tot slooppanden. Wellicht kan deze sociale woningbouw elders gerealiseerd.

Ook het paardenbakkenbeleid in een gemeente waar veel burgers paarden houden zou onder de loep genomen kunnen en moeten worden. Oplossingen voor kleine onderkomens in weilanden zouden, in navolging van andere gemeenten gevonden kunnen worden. Dit bevordert de landelijke uitstraling, waarbij bovendien vertelt wordt wat wel mag en niet alleen wat er niet mag.