Gemeente heeft een wettelijke taak bij de jeugdgezondheidszorg. Het gevaar van bureaucratisering ligt op de loer. Los van allerlei wettelijke regelingen blijven de ouders zelf in belangrijke mate verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen. Politie en ook gemeente moeten ouders hierop aanspreken.