Wij zijn voorstander voor een goede dienstverlening aan de inwoners. De gemeentelijke organisatie dient gericht te zijn op de burgers. Privé initiatieven van wethouders die tegen de belangen van burgers ingaan moeten voorkomen worden. De dienstverlening aan de inwoners hoort een voortdurend punt van aandacht te zijn. Via een gemeentelijk referendum zou de opinie van de inwoners gepeild kunnen worden bij bepaalde aansprekende ontwikkelingen en/of kwesties.

De gemeente moet er naar streven zo efficiënt mogelijk te werken. De indruk bestaat dat er op deze wijze geld bespaard kan worden. De gemeentelijke belastingen kunnen dan naar beneden aangepast worden onder het motto “men krijgt wat men er voor betaalt”. Zoals eerder aangestipt dienen er termijnen afgesproken te worden waarbinnen de gemeente verplicht is een besluit te nemen. Bij overschrijden van de termijn zou dit automatisch kunnen betekenen dat het verzoek, voor zover van toepassing, is ingewilligd.