Afgelopen raadsvergadering van 2 februari heeft ABO vragen gesteld aan het college over de aanpak snippergroen.
In de commissievergadering van 12 oktober van het vorige jaar bleek uit de massale opkomst van inwoners, dat de aanpak die het college heeft gekozen voor het inzichtelijk maken van het eigendom van het zogenaamde snippergroen, op veel kritiek kan rekenen.
Veel inwoners voelen zich onterecht behandeld door de gemeente die daarvoor een extern bureau heeft ingeschakeld.
Onze fractievoorzitter Andre Boer drong bij de wethouder aan op het stopzetten van die gevallen waar de gemeente tegenover betrokken inwoners is komen te staan.
ABO heeft zijn teleurstelling uitgesproken over de gebrekkige communicatie van het bureau waar de gemeente voor verantwoordelijk is.
ABO hoopt op een overtuigend antwoord van wethouder Engberts dat zaken opnieuw in zorgvuldigheid zijn bekeken en dat met een menselijke maat tot oplossingen wordt gekomen. Op de vragen van ABO heeft wethouder Engberts te kennen gegeven dat de gevraagde acties worden uitgevoerd wat hopelijk voor vele inwoners de kou uit de lucht zal halen.
We blijven het nauwlettend volgen. Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen of suggesties hebben laat het ons weten!
fractie ABO