College van B&W van de gemeente Oldebroek

Raadhuisplein 1

8096 CP Oldebroek

Wezep, 13 maart 2018

Betreft: schriftelijke vragen over permanente bewoning IJsselheide.

Geacht college,

Permanente bewoning is conform landelijke wetgeving niet toegestaan op vakantieparken, dit is ook het beleid van de Gemeente Oldebroek. Op dit moment is de gemeente Oldebroek proactief met het bestrijden van permanente bewoning bij o.a. park IJsselheide in Hattemerbroek. Mede i.c.m. met de regionale gemaakte afspraken in het kader van het project Vitale Vakantieparken.

ABO begrijpt dat bovenstaand proces in gang gezet is, maar maakt zich ook zorgen over de manier van aanpak. Verontruste bewoners hebben zich bij ons gemeld, aangezien ze geconfronteerd worden met dwangsommen oplopend tot tienduizenden euro’s. Bewoners die vanwege financiële, of andere beperkingen zich genoodzaakt voelen of zijn om zich te huisvesten op het park. Er is voor betrokkenen niet of nauwelijks een alternatief. Het park wordt in de volksmond niet voor niets ‘tranendal’ genoemd. De dwangsommen en proactieve houding zorgen voor heftige emoties en mensonwaardige  situaties. ABO maakt zich daarom zorgen en heeft de volgende vragen aan het college:

In de informerende nota aan de raad, dagtekening 11 september 2018 heeft het college aangegeven dat het om 127 gevallen gaat, waarvan 63x permanente bewoning, 24x twijfelgevallen en 40x geen permanente bewoning. Kortom een groot deel van het aantal wordt, of lijkt permanent bewoond te zijn.

–       Wat is de situatie op dit moment?

–       Hoeveel van de permanente bewoners is inmiddels verhuisd?

–       Hoeveel bewoners hebben dwangsommen ontvangen?

–       Zijn er nog meer dwangsommen te verwachten?

In dezelfde informerende nota geeft het college aan dat in het handhavingsbeleid een onderscheid wordt gemaakt tussen overtreders mét en zónder sociale problematiek. In het geval van sociale problematiek wordt er gewerkt met maatwerkoplossingen.

–       Wat verstaat het college onder sociale problematiek?

–       Om hoeveel ‘woningen’ gaat het waar sprake is van sociale problematiek? En hoeveel zonder sociale problematiek?

–       Zijn er de laatste maanden nieuwe ‘gevallen’ bijgekomen waar ook sprake is van sociale problematiek?

–       In hoeverre is er met zekerheid te stellen dat een ieder met (sociale) problematiek zich heeft gemeld bij de gemeente?

–       Heeft de gemeente persoonlijke gesprekken gevoerd met bewoners die problemen ondervinden met  zoeken van andere huisvesting?

–       Wat voor maatwerkoplossingen worden er geboden?

ABO ontvangt geluiden van bewoners dat ze geen mogelijkheden hebben om in aanmerking te komen voor alternatieve woningen en daardoor voor een bepaalde duur genoodzaakt zijn om van de huidige woonvoorziening gebruik te maken. Dit kan komen door o.a. schaarste in huur- of goedkopere koopwoningen, financiële mogelijkheden van de bewoners en het niet krijgen van urgentie bij woningbouwverenigingen aangezien ze huidig een woning hebben op IJsselheide.

–       Herkent het college dit?

–       In hoeverre zijn deze problemen van de bewoners in kaart gebracht?

–       Op welke manier kunnen bewoners geholpen worden met nieuwe huisvesting?

–       Kan de gemeente ondersteuning bieden tot het krijgen van urgentieverklaringen bij het zoeken van alternatieve woonruimte?

–       Is er op basis van redelijkheid en billijkheid mogelijk uitstel te geven, zodat er een passende oplossing gevonden kan worden en de bewoners niet in een verdere emotionele situatie terecht komen?

–       Is het niet een beter idee om eerst met bewoners in gesprek te gaan (mits dit al niet gedaan is) en te zoeken naar maatwerk oplossingen in plaats van het opleggen van dwangsommen, waardoor emoties hoger op kunnen lopen?

In plaatsen en steden rondom de gemeente Oldebroek zijn er zogenaamde tijdelijke woningen voor spoedzoekers opgeleverd, zoals in Zwolle. Dit is een groot succes, zie ook onderstaande link:

http://www.rtvfocuszwolle.nl/bewoners-semipermanente-woningen-oosterenk-het-is-een-topplek-om-te-wonen/

–       Is het college bekend met dit soort woningen?

–       Zijn er mogelijkheden om dit soort woningen te realiseren in de gemeente Oldebroek?

–       Ziet het college dit is als een mogelijkheid om o.a. de problematiek van permanente bewoning op o.a. IJsselheide tegen te gaan?

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Vriendelijke groet,

Fractie ABO