Als grootste oppositiepartij wil de fractie van ABO het onderwerp schoolzwemmen bij de eerstvolgende raadsvergadering op de agenda zetten. In 2012 hebben de toen regerende politieke partijen (CU SPG en CDA) dit afgeschaft. Nu, ruim 10 jaar later blijkt dit besluit desastreuse gevolgen te hebben voor kinderen in onze gemeente. Wat ABO betreft moeten alle kinderen die onze gemeente wonen het zwemdiploma kunnen halen.

We leven momenteel in een tijd waarin het leven voor alle inwoners ontzettend duur is geworden en met name ook voor veel gezinnen. ABO heeft meerdere signalen hierover binnengekregen. Een A-diploma behalen voor 1 kind kost tegenwoordig ruim € 900,00 (uitgaande van gemiddeld 70 lessen á € 13,- per les). Om te voorkomen dat kinderen geen zwemles meer kunnen krijgen omdat ouders het financieel niet meer kunnen betalen, pleit ABO voor terugkeer van het schoolzwemmen in onze gemeente.

De fractie van ABO gaat bij de aankomende raadsvergadering in april een motie (oproep) indienen, waarin het college van Burgemeester & Wethouders (CU, SGP en CDA) worden opgeroepen om te onderzoeken hoe deze terugkeer van schoolzwemmen georganiseerd kan worden en hoeveel dit gaat kosten. Voorts vragen wij B&W om dit onderzoek de komende maanden op te starten en ruim vóór de begrotingsbehandeling in november 2023 de gemeenteraad te informeren over mogelijke dekkingsvoorstellen, zodat voor de begrotingshandeling 2024 een definitief besluit kan worden genomen.

ABO verwacht absoluut steun van de beide lokale partijen CVO en Duurzaam Oldebroek, die tegenwoordig samen met ABO de oppositie vormen. En eigenlijk kunnen we ook niet voorstellen dat de fracties van CU, SGP en CDA dit voorstel (tot het doen van onderzoek) niet willen steunen.

Tijdens de raadsvergadering van 20 april zal dit duidelijk worden. We houden u op de hoogte.

Fractie ABO