Vorige week stuurde het college van B&W Oldebroek een persbericht rond. Het 
college wil gaan verkennen of een samenwerking met de gemeente Elburg 
mogelijk is.

Onze eerste reactie was positief; samenwerken is immers altijd goed en 
kijken wat de mogelijkheden zijn, is ook prima. Intensieve contacten met 
Zwolle zou ABO ook toejuichen. Kortom; samenwerken is goed maar niet ten 
koste van de huidige samenwerking binnen H2O verband.

Het probleem is echter dat er een lappendeken van samenwerkingsverbanden in 
de regio is ontstaan. Bijvoorbeeld binnen de RNV (Regio Noord Veluwe) maar 
ook met Kampen, Hattem, Heerde Zwolle, enz. De samenwerking verloopt niet 
altijd even goed. Met name de samenwerking in RNV verband functioneert 
minder goed. Onlangs schreef de gemeente Harderwijk hierover een kritisch 
artikel in de Stentor. Ook de samenwerking met Hattem en Heerde heeft betere 
tijden gekend. Deze lappendeken dreigt nu nog groter en onoverzichtelijker 
te worden. De gemeenteraad verliest haar grip op het grote geheel. Wij 
vrezen dat er een democratisch gat ontstaat omdat de raad op afstand komt te 
staan; een rechtstreekse controle en aansturing door de raad is dan niet 
meer mogelijk. Dat verontrust ons.

Waarom dan samenwerken? Gewoon omdat de gemeente niet in staat is alles 
zelfstandig uit te voeren. Veel regelgeving is ingewikkeld. Kleine gemeenten 
zijn kwetsbaar en hebben doorgaans onvoldoende deskundigheid in huis om 
alles goed te laten verlopen. Samenwerking kan effectief zijn, en het leidt 
soms tot een betere dienstverlening.

Je kunt wel samenwerken maar een fusie is het meest effectief; dat blijkt 
ook uit het onderzoeksrapport van WagenaarHoes van enige jaren geleden. Bij 
de samenwerking tussen Hattem, Heerde en Oldebroek was dat uiteindelijk wel 
de bedoeling. Bij een eventuele toekomstige samenwerking met Elburg is dat 
niet aan de orde. Gemeente Elburg wil geen fusie en heeft dat zelfs vorig 
jaar nog te kennen gegeven. Oldebroek heeft altijd de voorkeur uitgesproken 
om na een samenwerking een fusie aan te gaan. Met Elburg kan dat nooit, want 
dat wil men niet.

Het is algemeen bekend dat de verhoudingen tussen de drie H2O gemeenten de 
laatste tijd minder goed zijn. Vorige week woensdag werd openbaar dat Hattem 
en Heerde niet mee wilden betalen aan de nieuwe ontsluiting op de A28. 
Oldebroek is daarover teleurgesteld.

Het is ook wel duidelijk dat de drie gemeenten niet op een lijn zitten over 
de verdere ontwikkeling van dit industrieterrein. Verder is aangekondigd dat 
de gemeente Oldebroek contact opneemt met de provincie om een oplossing te 
vinden. Dit willen de drie H2O gemeenten samen doen. De Provincie ziet graag 
een eensgezinde regio met een duidelijk doel. Wij denken dat drie gemeenten, 
die ruzie maken over geld,  weinig gehoor zullen krijgen in Arnhem.

Als donderslag bij heldere hemel stuurt het college donderdag een 
persbericht rond dat men verdere samenwerking met Elburg gaat onderzoeken. 
We hopen dat de colleges van Hattem en Heerde dit niet uit de krant hebben 
moeten lezen. De timing is op zijn minst gezegd, zeer ongelukkig.

Hoe nu verder? Het is belangrijk dat de drie colleges nog eens rustig met 
elkaar gaan praten.

Niet via de pers, maar aan de tafel en dan de problemen op een zakelijke 
manier met elkaar bespreken. Olie op het vuur gooien zoals het college met 
dit persbericht doet, is niet verstandig.

Het persbericht en de aangekondigde raadsbrede bespreking is in onze optiek 
niet nodig. We hebben immers gekozen voor samenwerking met Hattem en Heerde 
en daar gaan we nog steeds voor.

Het is niet verstandig om bij een kleine storm in je huwelijk direct te 
roepen dat je verkering wilt met de buurvrouw. Het vertrouwen van je huidige 
partners wordt daar niet groter van. De oplossing voor het H2O terrein komt 
hierdoor nog verder weg.

Fractie ABO