Duurzaamheid is een veelgebruikt thema tegenwoordig! Doel van dit thema is uiteraard iedereen er bewust van maken dat veel grondstoffen die we nu dagelijks gebruiken beginnen op te raken. Alles wat we in het dagelijkse leven nodig hebben, komt uit de natuur.

De meeste producten worden gemaakt van grondstoffen die in de bodem worden gevonden, zoals zout, ijzererts en steenkool. We consumeren snel en veel.

Er moeten veel producten gemaakt worden en we gooien veel dingen weg terwijl ze nog bruikbaar zijn. Als we willen dat onze kinderen over 50 jaar nog een goed leven hebben is het van belang dat we zuiniger omgaan met de verschillende grondstoffen en met elkaar duurzamer gaan leven.

De gemeente Oldebroek heeft net als alle andere gemeenten een belangrijk opgave om duurzamer om te gaan met grondstoffen. Komende tijd zal er nieuw beleid worden opgesteld rondom de afvalinzameling. Dat vraagt veel van ons allemaal. Het op de juiste manier scheiden en aanbieden van afval is natuurlijk al jaren aan de orde.

Van belang is nu ook dat de hoeveelheid afval die we met elkaar produceren fors gaan verminderen. U herkent hierin de ABO verkiezingspunten.

ABO staat al jaren voor duurzaamheid en heeft voor de komende jaren ook belangrijke wensen. De bestaande openbare verlichting (o.a. lantaarnpalen) ombouwen naar duurzame en energiezuinige LED verlichting. Toen jaren geleden hierover beleid is vastgesteld was de kostprijs van LED verlichting nog zeer fors. Echter de laatste jaren is die kostprijs flink gedaald. Dat vraagt om een herziening van het beleid. Van belang is dat de mogelijkheden verkend gaan worden om het bestaande beleid om te buigen naar een versnelde ombouw naar LED verlichting en dat daarbij ook de mogelijkheden m.b.t. co-financiering van bijvoorbeeld de Provincie worden verkend. Een ander idee en wens van ABO is dat de gemeente een zonnepark ontwikkeld en de opbrengst daarvan in een duurzaamheidfonds onder brengt. Vanuit dat fonds kunnen bijvoorbeeld bijdragen betaald worden aan bewoners wanneer een bestaande woonwijk ‘van het gas’ gaat.

Heeft u suggesties, laat het ons weten!

Fractie ABO