ABO: Politiek is en blijft onvoorspelbaar, maar onze dank voor het vertrouwen naar 2000 stemmers blijft groot!

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Oldebroek leek voor ABO in eerste instantie wat teleurstellend omdat de hoop op winst natuurlijk wel wat overhand had. Ten opzichte van de vorige uitslag in 2014 heeft ABO deze keer een  aantal stemmen verloren waardoor we van 4 naar 3 raadszetels zijn gezakt.

Die 3 raadszetels vertegenwoordigen wel bijna 2000 inwoners uit onze gemeente die ABO hebben gestemd. Natuurlijk willen we al die inwoners hartelijk danken voor hun vertrouwen welke zij ons voor de komende 4 jaar hebben gegeven.

Kijkende naar het jonge bestaan van de partij ABO ( we doen pas voor de 3e keer mee) zijn het in 2018 nog steeds meer stemmen dan de eerste keer dat ABO meedeed in 2010. Dat we in 2014 (na stevige oppositie ) en een zeer rumoerige bestuursperiode naar 4 zetels zijn gegroeid was een mooie beloning. Dat we op dit moment na een eerste periode van meeregeren met een wethouder van 4 naar 3 zetels zijn gezakt zat eigenlijk ook wel in de lijn der verwachting. Onze zichtbaarheid naar de inwoners is tijdens de stabiele bestuursperiode van 2014-2018  minder geweest in vergelijking met de tumultueuze bestuursperiode van 2010-2014.

Concluderend durven wij te stellen dat ABO absoluut een stabiele lokale partij is gebleven en met 3 raadsleden de komende 4 jaar nog steeds een partij van betekenis kan blijven in onze gemeente. Wij zijn blij met u en het is duidelijk dat u dat ook bent met ons!

Coalitie of oppositie?

ABO heeft in haar korte bestaan gelukkig ervaring in beide rollen opgebouwd. Uitgangspunt bij ABO is altijd geweest: Wat is het beste voor de inwoners van onze gemeente?  En dus niet: Wat is het beste voor de partij?. Mede om die reden heeft ABO in 2014 ook gekozen voor een wethouder van buiten. Om de organisatie volstrekt onafhankelijk te kunnen aansturen om de doelen uit het gemeentelijke regeerakkoord te realiseren.

Onze ervaring uit de oppositieperiode is dat die rol voor ABO in 2010 ook echt nodig was. Bovendien hadden we totaal geen ervaring en was het dus vrij logisch dat we uiteindelijk na de onderhandelingen in de oppositie zijn begonnen. Een stevige oppositie binnen een gemeente is ook echt wenselijk en altijd nodig. De organisatie en coalitiepartijen presteren beter als ze scherp in de gaten worden gehouden en het is nooit leuk om publiekelijk op je vingers getikt te worden door een oppositiepartij.

Wat wij als ABO afgelopen 4 jaar geleerd hebben is dat je in een coalitie (onder de voorwaarde als je onderling goed samenwerkt) veel meer voor je inwoners kan bereiken en betekenen. Met goed samenwerken, bedoelen we dat samenwerkende coalitiepartijen elkaar respecteren en elkaar ook wat gunnen. Een gezamenlijke focus om Oldebroek nog mooier en beter maken geeft energie! Een volwassen coalitie moet daarbij ook openstaan voor initiatieven van oppositiepartijen!

(behalve in verkiezingstijd natuurlijk)

In onze gemeente heeft de CU een zetel gewonnen en verder is er in de Raad geen verschuiving in zetels aan de orde.

Op voorhand roepen dat we meteen een rol in de oppositie wensen doen we niet maar dat is zeker wel ’n optie.  Met deze uitslag is het geen automatisme dat we  opnieuw in de coalitie plaats gaan en mogen nemen.

Komende periode gaan we zoals gebruikelijk in gesprek met de verschillende partijen en een informateur. CU zal als grootste winnaar het initiatief hiertoe nemen. Op woensdag 4 april staat een eerste gesprek tussen ABO en CU gepland. Wat de uitkomst ook mag worden! Wij zien uit naar die besprekingen en naar een nieuwe bestuursperiode. En uiteraard houden wij u op de hoogte van de voortgang van de besprekingen.

Fractie ABO.