Jeukrupsen

Ook in onze gemeente zien we de laatste jaren een forse toename van overlast van de eikenprocessie (jeuk)rups. Een rondgang bij de huisartsen in onze gemeente toont aan dat gezien het aantal meldingen en huisartsenbezoeken deze jeukrups een zeer serieus probleem is. De inwoners van onze gemeente mogen dan ook verwachten dat er vanuit de gemeente wordt nagedacht over een adequate aanpak om de overlast van deze rups zoveel mogelijk te beperken. Het College van B&W heeft voor komend jaar een mix van verschillende maatregelen voorgesteld. Door middel van een zuigmachine worden zo veel mogelijk rupsnesten weggezogen. Een beperkt aantal eiken in de buurt van scholen en bejaardenwoningen wordt gekapt daarvoor worden nieuwe (ander soort) bomen terug geplant.

Verder gaat de gemeente meer investeren in natuurlijke bestrijdingsmiddelen, waarvoor ze bloemmengsels gaan inzaaien in bermen, een insectenhotel plaatsen en ca.100 mezenkastjes ophangen. Er zal meer voorlichting worden gegeven aan bewoners (o.a. scholieren) over maatregelen die mensen zelf kunnen nemen. Tenslotte wordt preventief het biologische bestrijdingmiddel Xentari ingezet (dit is geen chemisch middel !)

Hiervan is aangetoond dat bij het vooral rupsen doodt en niet andere insecten.

Bij het gebruik van dit middel wordt rekening gehouden met de beschermde vlindersoorten. In gebieden waar die aanwezig zijn wordt niet gespoten. Hopelijk blijf de overlast van de jeukrups beperkt dit jaar.

Sluipverkeer

De ABO fractie heeft onlangs door middel van vragen aan het college van B&W aandacht gevraagd voor het toenemende sluipverkeer vanaf de A28 op het Oldebroeker wegennet.

Op dat wegennet van onze gemeente is namelijk momenteel sprake van verkeer dat bij filevorming vanaf de A28 een sluiproute zoekt over bijvoorbeeld de Bovenheigraaf.

Gezien de geplande verplaatsing van de afrit op de A28 richting Zwolle zal het sluipverkeer alleen maar verder zal toenemen. Zeer ongewenst en niet goed voor de leefbaarheid en verkeersveiligheid van onze woonkernen. Een mogelijke oplossing ziet de ABO fractie in het realiseren van een extra rijstrook op de A28 naar de nieuw te realiseren op en afrit op het H2O terrein. Dit zal de doorstroming verbeteren en het sluipverkeer beperken.

Heeft u vragen of suggesties ? Laat het ons weten  !

Fractie ABO

EIKENPROCESSIERUPSEN