ABO is opnieuw teleurgesteld door de gebrekkige communicatie van de gemeente over dit keer het deurbeleid van het gemeentehuis tijdens de raadsvergadering van 1 februari jl. Wat speelde was dat de gemeentebestuur bang was voor ongeregeldheden tijdens de raadsvergadering van jl. 1 feb waarbij het AZC opnieuw op de agenda stond. Om begrijpelijke redenen was bepaald dat vanwege de veiligheid het aantal aanwezigen in het gemeentehuis maximaal 120 zou mogen zijn. En dat daarna de deur dicht zou gaan. Met als gevolg dat er een menigte buiten stond te wachten om binnengelaten te worden maar dat niet mocht. Inclusief een drietal raadsleden uit onze buurgemeente Elburg, die begrijpelijk grote belangstelling hadden om de vergadering bij te wonen. Het ongenoegen van de buitenstaanders uitten zich o.a. in gebonk op deuren en op ramen.

Wat ABO heeft gemist is een aankondiging van de maatregelen op bijv. een duidelijk bord buiten bij de ingang zodat de aanwezigen duidelijk zouden weten waar men aan toe was. En – gezien de korte tijd tussen het bedenken van de maatregelen en de uitvoering ervan – berichtgeving op de social media.

Uitleggen waarom je iets doet én duidelijk communiceren over de maatregelen voorkomt veel problemen en ontevreden inwoners. We blijven het maar herhalen….

Fractie ABO