Hoewel ABO het gevoerde gesprek met CU-Oldebroek om de relatie te herstellen als positief heeft ervaren en de eerste terugkoppeling van CU naar de ABO dit bevestigde, denkt CU ná hun gesprek met de informateur daar blijkbaar nu anders over.

In het advies van 28 mei schrijft de informateur dat een vruchtbare samenwerking op dit moment niet lukt. Daarmee wordt ABO voor de tweede keer door hem aan de kant geschoven. Een bericht dat jl. zaterdagavond met ongeloof en grote teleurstelling bij ABO en haar achterban is ontvangen.

We moeten helaas constateren dat ChristenUnie Oldebroek ons blijkbaar toch te lastig vindt en schijnargumenten opvoert om een wig te drijven in een goede relatie die 8 jaar heeft geduurd. Waarbij nota bene tot op heden de inhoudelijke coalitiegesprekken nog niet eens zijn opgestart.

Afscheid nemen van ABO betekent in feite dat de vele kiezers van de op 1 na grootste partij in Oldebroek, genegeerd worden. Terwijl ABO bij de afgelopen verkiezingen op basis van heldere standpunten zelfs zetelwinst heeft behaald!

Het advies van de informateur om nu met CU, SGP en CDA het formatieproces te beginnen is volstrekt onlogisch omdat het drie partijen zijn die zetels hebben verloren bij de verkiezingen. Er lijkt sprake van een ordinair machtsspel waarbij de uit Zwolle afkomstige informateur (van CU huize) zich persoonlijk tegen ABO verzet omdat ABO hem meerdere keren op het proces en zijn aanpak heeft aangesproken om anders te handelen. De onpartijdigheid van de informateur is wat ABO betreft hierdoor in het geding. Opgeteld bij zijn onervarenheid om een informatieproces te leiden wat meer is dan alleen een voorzitter te zijn, brengt ABO tot de conclusie het vertrouwen in deze informateur op te zeggen.

Fractie en bestuur van ABO