Hetere zomers en korte maar hevige regenbuien ! We ontkomen hier tegenwoordig niet meer aan. In veel gemeenten en ook in de gemeente Oldebroek wordt nagedacht over de toekomst met het oog op de extreme weerscondities. Hoe houden we het leefbaar in onze woon- en leefomgeving?

Meer bomen

Bomen zijn belangrijk voor mens en dier. Ze brengen schaduw in extreem warme zomers. Voor de mensen in de woonwijken maar denk ook aan de vele dieren ( koeien, schapen en paarden) in ons buitengebied. Daarnaast heeft een grote boom in een woonwijk een vergelijkbare werking van 10 airco’s. Kortom, bomen zorgen voor verkoeling. En bomen dragen bij aan een betere luchtkwaliteit in onze woonomgeving.

Dit pleit voor (nog) meer bomen planten in onze gemeente. Zowel inwoners als gemeente kunnen hierin bijdragen.

Minder tegels

De hoeveelheid neerslag die in korte tijd met hoosbuien valt is niet meer door het riool te verwerken. Met als gevolg dat straten onder water komen te staan en putdeksels omhoog komen met gevaarlijke situaties tot gevolg. Minder verharding en meer regenwater laten infiltreren in de bodem of opslaan in bijvoorbeeld een regenton zorgt ervoor dat de bestaande riolering minder overbelast wordt. Ook hierin kunnen gemeente zowel als inwoners bijdragen. Is  die verharding in uw tuin nu echt noodzakelijk? Een groen gazon en mooie beplanting brengen niet allen meer sfeer en wooncomfort maar dit draagt ook bij aan meer infiltratie van regenwater. Ook zorgt meer groen voor afkoeling bij hogere buitentemperaturen.

Hoe gaan we dat betalen?

ABO is er voorstander van dat de gemeente inwoners stimuleert om bovengenoemde maatregelen uit te voeren. De gemeentelijke actie met jaarlijks gratis bomen voor inwoners is een uitstekend voorbeeld. ABO pleit daarnaast óók voor het gratis afvoeren van tegels van bewoners die stenen uit hun tuin halen. Als het gaat om aanpassingen in de openbare ruimte zou de gemeente Oldebroek (nog) slimmer met bestaande middelen van beheer en onderhoud kunnen omgaan. In plaats van 1 op 1 vervangen van verharding eerst de vraag stellen: is verharding hier absoluut noodzakelijk? Of kunnen we meer groen realiseren? Op die wijze is er geen extra geld nodig. Maar doen we andere, slimmere dingen met de middelen uit onze begroting.

Fractie ABO

meer bomen minder tegels