Onlangs bezochten de ABO leden Arjan Sanders, Addy Kalf en Andre Boer SCO op ’t Loo. De stichting SCO organiseert jaarlijks in het Paasweekend, 2 events welke internationaal bekend zijn. SCO Oldebroek zet hiermee Oldebroek zelfs op de internationale kaart. Iets waar we trots en zuinig op moeten zijn! De stichting is volledig afhankelijk van sponsoren, entree gelden en niet te vergeten de vrijwilligers welke zich voor de volle 110% inzetten. Hierin speelt de lokale jeugd een belangrijke rol. Naar de directe (woon)omgeving is SCO ook betrokken, natuurlijk is er weleens wat, maar dan steken de vrijwilligers de handen uit de mouwen om het op te lossen, want de insteek is in gesprek blijven en het samen oplossen. De aangeboden inzet (mens en materieel) vanuit vrijwilligers en (hoofd)sponsors is een belangrijke drijvende kracht achter de organisatie, al met al dus een betrokken organisatie welke volop in de samenleving staat. Enorm veel tijd wordt er door de onmisbare vrijwilligers besteed aan alles, deze loyaliteit is kostbaar vandaag de dag!

SCO kijkt vooruit!

Vanuit SCO kijkt men uiteraard vooruit, daarbij is men tevreden en trots op wat er staat maar er is nog wel een nadrukkelijke wens. De zondag tussen de 2 events is momenteel onbenut en dat is zonde.

Het event is één weekend per jaar en dat er op zo’n dag geen activiteiten zijn is jammer, aldus SCO.

SCO heeft aangegeven een pilot (proef) te willen uitvoeren om ook deze zondag met een programma in te vullen. ‘Respect voor iedereen’ is daarbij het uitgangspunt. Waarbij bijvoorbeeld rekening gehouden wordt met tijdstippen van kerkdiensten t.a.v. activiteiten. Dat geldt ook voor de natuur waar het terrein zich natuurlijk vol op in bevindt, het terrein is netjes, veel groen en jonge aanplant is aanwezig.

Het is immers een bos en zo gaan we er ook mee om!

ABO staat open voor een (proef) invulling op zondag. Al kunnen we daarin uiteraard nu geen concrete toezegging doen maar het is wat ABO betreft zeker een bespreekpunt voor het nieuwe bestuur (college van B&W) voor de komende bestuursperiode.

Om in de toekomst met een duidelijke en eensgezinde blik, met de omgeving, naar voren willen blijven gaan, is SCO uiteraard afhankelijk van de gemeente. De communicatie met betrokkenen en belanghebbenden wordt aangegeven, dat daar goed op gelet moet worden. Korte, duidelijke lijntjes met elkaar houden is hierin essentieel. Ook ten aanzien van de jaarlijkse vergunning en het borgen van het bestaan van het circuit is een gedegen basis nodig waarin de papierwinkel in orde moet zijn.

ABO draagt SCO een warm hart toe en zal zich voor dit soort organisaties volop inzetten. Verenigingen, zoals SCO zijn essentieel in de lokale samenleving en dragen bij aan een sociaal betrokken gemeente die door eigen inwoners eensgezind wat moois neerzetten!