“Het subsidiebesluit was even aan de aandacht ontsnapt”

Nadat ABO afgelopen zomer door de ChristenUnie Oldebroek buiten de coalitie is geplaatst is, beloofden wij u om positief-kritisch vanuit de oppositie onze rol te pakken voor álle inwoners Wij bewaken dat CU, SGP en CDA op een verantwoordelijke wijze met de inwoners omgaan. Misstanden of oneerlijke beleidsvoornemens zullen we komende periode publiekelijk aan de orde stellen.

Nadat wij recent ongenoegen kenbaar maakten over de verkeerde aanpak van het project “Flexwoningen” en het project “snippergroen” hebben we ons deze maand verdiept in de begroting voor de komende jaren welke op donderdag 10-november in de raad werd besproken.

Visie, ambitie en actieplannen op gebied van verkeer /verkeersveiligheid ontbreken

Na bestudering van de begroting 2023 viel het ABO fractie op dat er geen enkele ambitie (en geld) was gereserveerd voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in onze gemeente. Raadslid Ton Heddema stelde daarom al een maand geleden hierover schriftelijke vragen. De aanpak van verkeersveiligheid is landelijk namelijk een belangrijk item. Zo belangrijk dat het Rijk (Den Haag) hiervoor vele miljoenen subsidies beschikbaar stelt voor gemeenten. ABO was benieuwd of Oldebroek wel gebruikt maakt van deze financiële mogelijkheid?

Ook voor de gemeente Oldebroek was voor 2023 immers 160.000 euro gereserveerd. De aanvraag moest dan wel voor 1 oktober 2022 ingediend worden. Het college stelt in de beantwoording van de vragen die gister pas kwam: “Het subsidiebesluit was even aan onze aandacht ontsnapt” . Uit de beantwoording blijkt verder dat het hier ook nog eens om de 2e mogelijkheid om subsidie te krijgen ging. De eerdere 1e subsidie mogelijkheid heeft Oldebroek dus ook gemist…

Een groot deel van het beschikbare geld dat het Rijk beschikbaar stelt voor gemeenten is momenteel al verdeeld over andere gemeenten die wel de aanvraag deden. Dit is betreurenswaardig. Oldebroek verdient echt beter!

Nu ABO het college van B&W heeft wakker geschud, is men voornemens om nadat een gemeentelijk verkeer en vervoersplan is opgesteld een aanvraag in te dienen. In de toekomst (2023/2024) belooft wethouder Engbers dan wel gebruik te gaan maken van de rijksgelden.

We blijven dit uiteraard volgen voor u!

 

Fractie ABO