In de pers leest u dat Gemeente Oldebroek een financieel goed jaar achter de rug heeft. Maar er speelt meer. Wij geven u een kijkje achter de schermen. Oldebroek zit net als vele gemeenten in Nederland in financieel zwaar weer.

De structureel jaarlijkse inkomsten vanuit o.a. het Rijk en de inwoners, zijn onvoldoende om de jaarlijkse uitgaven te bekostigen. Dit ‘tekort’ wordt grotendeels veroorzaakt door grote en groeiende tekorten in het sociale domein (zoals jeugdzorg). Gelukkig heeft de Gemeente Oldebroek nog steeds voldoende reserve op haar spaarrekening staan. De afgelopen jaren werd die spaarrekening ook nog eens aangevuld vanuit het fysieke domein (o.a. verkoop van bouwgrond etc.). Dat gaat de komende paar jaar gelukkig nog even door.

De spelregels van de ‘provincie’ bepalen echter dat de Gemeente jaarlijks structurele tekorten in haar begroting, niet mag afdekken met incidentele inkomsten.

Dat betekent dat er scherpe en duurzame keuzes gemaakt moeten worden om meer structurele inkomsten te krijgen. Maar ook aan de kostenkant is er verbetering mogelijk. ABO is van mening dat de gemeente Oldebroek nog steeds veel scherper en beter de kosten van projecten van te voren moet ramen. Jaarlijks zien wij forse onverwachte tegenvallers op projecten, waardoor de jaarlijkse gemeentelijke begroting onder spanning komt. Verder is ABO van mening dat besparingen gegenereerd moeten worden door andere en efficiëntere werkwijzen in het sociale domein toe te passen. Los daarvan vindt ABO dat een bescheiden verhoging van de toeristenbelasting acceptabel is en dat de OZB belasting beperkt verhoogd mag worden.

Het is in de overtuiging van ABO niet juist om het overgrote deel van de bezuinigingen op haar inwoners te verhalen. Met een verhoging van maximaal 5% in plaats van 10% (voorstel van het college) op de OZB blijft Oldebroek in vergelijking met andere gemeenten nog steeds een aantrekkelijke woongemeente in de provincie Gelderland en regio Zwolle.

Heeft u vragen of ideeën, laat het ons weten!

Fractie ABO