Ook na de verkiezingen op 21 maart a.s. wil ABO graag de ingeslagen werkwijze en kwalitatieve verbetering van het openbaar groen in onze gemeente voortzetten. Met uw steun gaat dat lukken.

Leefkwaliteit omhoog.

De aanplant van meer nieuwe bomen of de herinrichting van openbaar groen draagt immers bij aan vergroten van de kwaliteit van woon-en leefomgeving.

Het openbaar groen heeft een positief effect op het welbevinden en de gezondheid van de inwoners. En wist u dat de waarde van (koop)woningen in een groene wijk met veel bomen en fraai openbaar groen substantieel toeneemt?

Ook leveren bomen een bijdrage aan de klimaatverbetering. In de zomer geven bomen verkoeling en voorkomen ze hittestress.

Betrokkenheid bewoners groeit mee.

Om die reden zie je nu in onze gemeente steeds meer inwoners die een herinrichting van het openbare plantsoen aanvragen waarbij de gemeente de aanschaf van de nieuwe planten / bomen bekostigt en de inwoners de aanplant en verzorging zelf uitvoeren. Een goede zaak. Het gezamenlijk uitvoeren van onderhoud aan de woonomgeving is een mooie manier om de buren nog beter te leren kennen en er groeit nog meer een gevoel van saamhorigheid.

ABO fractievoorzitter Andre Boer plant boom op hoek Zuiderzeestraatweg-Stationsweg in Wezep

Plantmateriaal door gemeente aangeleverd voor bewoners

Oldebroek inspireert andere gemeenten

In steeds meer gemeenten wordt, nu het financieel weer wat beter gaat, meer aandacht besteed aan kwalitatief beter en fraaier openbaar groen.

Het gratis beschikbaar stellen van bomen aan particulieren en de mogelijkheid om met de buurt een herinrichting van bestaand openbaar groen uit te voeren, is een werkwijze waarmee Oldebroek de afgelopen jaren diverse keren landelijk in het nieuws is gekomen. Een inspirerend voorbeeld voor andere gemeenten. Daar mogen we best trots op zijn met elkaar!