In de raadsvergadering van donderdag 9 november is een historisch besluit genomen. Voor het eerst in de geschiedenis heeft de raad – op voorstel van ABO -, ja gezegd tegen een onderzoek naar de haalbaarheid van een rondweg voor Oldebroek om daarmee de verkeersveiligheid in de kern van Oldebroek belangrijk te verbeteren.

Al tientallen jaren wordt er geklaagd over de huidige gevaarlijke verkeerssituatie van de Zuiderzeestraatweg die zich voordoet in de kern van Oldebroek. Door de enorme toename van verkeer en de beperkte ruimte moeten de verkeersdeelnemers vechten om voorrang. En dat gaat ten koste van de zwakste verkeersdeelnemers zoals de fietsers en voetgangers. Een groot aantal ongelukken en bijna-ongelukken is het logische gevolg. Een schrijnende situatie die een halt toegeroepen moet worden. ABO heeft het onderwerp al vaker geagendeerd en gelukkig is in de laatste raadsvergadering voldoende steun gevonden voor een haalbaarheidsonderzoek.

De Zuiderzeestraatweg is een provinciale weg. Gemeente Oldebroek is daarom afhankelijk van de provincie Gelderland als het gaat om het oppakken van het probleem. Het voornemen is nu om in samenwerking met de provincie te onderzoeken of de grondopbrengsten van een nieuwe woningbouwlocatie tussen een eventuele noordelijke rondweg en de kern in voldoende mate kan bijdragen aan de bekostiging van een nieuwe provinciale rondweg. Door de verkeersluw gemaakte Zuiderzeestraatweg kan de kern van Oldebroek opgewaardeerd worden tot een volwaardig dorpshart waar het plezierig winkelen en verblijven is, voorzien van een ruim parkeeraanbod. En tevens nieuwe kansen ontstaan voor vastgoedontwikkeling wat het centrum een extra impuls kan geven. Een dorpshart waar het plezierig en vooral veilig winkelen is.

In de loop van 2024 verwacht de raad dat het college de eerste uitkomsten presenteert. ABO zal het onderzoek nauwlettend volgen en kijkt uit naar de resultaten.

Fractie ABO