Vanwege de toenemende verkeersdrukte wil ABO voor inwoners én ondernemers extra inzetten op veilige bereikbaarheid. De bereikbaarheid van bedrijven brengt transportbewegingen met zich mee: van personenauto’s tot zwaardere vrachtwagens. Maar niet alle toe-leidende wegen laten veilig transport toe.

In onze gemeente is bijvoorbeeld de situatie in de kern van Oldebroek voor velen een doorn in het oog. Zwaar verkeer dat elkaar moet passeren heeft nauwelijks ruimte en maakt de aanwezige fietsers vogelvrij. Een erg onveilige verkeerssituatie met veel verkeersongelukken tot gevolg. Ook in het nieuwe gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan komt dat naar voren. Dat is de reden dat ABO in een motie heeft gevraagd om een haalbaarheidsonderzoek naar een Rondweg voor Oldebroek. Goed voor ondernemers en anderen die op een veilige manier door kunnen rijden en het centrumverkeer ontlasten. En goed voor de lokale middenstand dat zal profiteren van een leefbaar en veilig centrum wat aantrekkingskracht zal hebben op het winkelende publiek.

ABO zal zich blijvend inzetten om dit perspectief te realiseren!