Ton Heddema en Beerd van Loo voor Lokaal Waterbeheer (lijst 7) op kieslijst

Via de partij Lokaal Waterbeheer (lijst 7) hebben bijna alle lokale partijen in het werkgebied van waterschap Vallei & Veluwe de krachten gebundeld. Op de kandidatenlijst voor de komende waterschapsverkiezingen van 20 maart zijn de meeste gemeenten in het waterschapsgebied vertegenwoordigd.

“De waterschappen zijn door allerlei fusies zo groot geworden dat lokale aspecten dreigen onder te sneeuwen”, aldus Ton Heddema en Beerd van Loo, de Oldebroeker kandidaten (lijst 7, kandidaat 14 en kandidaat 20.) voor Lokaal Waterbeheer en namens Algemeen Belang Oldebroek (ABO).

“Neem alleen al de verschillen in waterbeheer tussen de Gelderse Vallei en de Veluwe. De ontwikkelingen rond de Grebbedijk zullen in Wageningen, Veenendaal en Amersfoort anders gevolgd worden dan bijvoorbeeld in Apeldoorn of Epe. Op de Veluwe spelen weer heel andere zaken. Maar binnen die gebieden moet ook lokaal goed gekeken worden naar de verschillende behoeften.

Een ander groot voordeel van de bundeling van de krachten is dat de kandidaten van Lokaal Waterbeheer niet door landelijke partijen worden aangestuurd. Alle kandidaten hebben maximaal oog voor de specifieke behoeften van het eigen gebied en staan voor een praktische en onafhankelijke aanpak.”

Communicatie

De klimaatveranderingen maken het werk van een waterschap nog belangrijker: hoe houden we in droge tijden het water langer vast en hoe zorgen we ervoor dat bij heftige regenval het water toch snel wordt afgevoerd. Iedereen heeft belang bij veilige dijken, droge voeten en schoon oppervlaktewater. Lokaal Waterbeheer wil geen belastingverhogingen, behalve trendmatig, en wil betere voorlichting op lokaal niveau en dat bewoners vaker worden betrokken bij projecten. Het Waterschap moet nog meer naar buiten treden en frequent communiceren met de inwoners van het waterschapsgebied.

Beerd van Loo en Ton Heddema, kandidaten Lijst 7 voor Lokaal Waterbeheer namens Algemeen Belang Oldebroek . Meer informatie is te vinden op http://www.lokaalwaterbeheer.nl/