Ron van Pieterson voor Lokale Partijen Gelderland-Code Oranje (lijst 12) op kieslijst

Lokale Partijen Gelderland (LPG) verenigt en vertegenwoordigt bestaande gemeentelijke lokale partijen uit diverse gemeenten in de provincie Gelderland. In Gelderland en doet LPG op 20 maart a.s. samen met Code Oranje mee aan de Provinciale Statenverkiezingen in 2019.

Ron van Pieterson uit Wezep, commissielid van  Algemeen Belang Oldebroek (ABO) staat op LPG kieslijst.(lijst 12, kandidaat 16). Ook in het provinciehuis wil LPG op die wijze uw lokale belangen laten doorklinken!  Alle deelnemende lokale partijen binnen het platform van LPG behouden hun eigen identiteit en lokale verkiezingsprogramma.

LPG is van mening dat werkelijke democratie slechts kan groeien als inwoners daadwerkelijk betrokken worden bij het opstellen en uitvoeren van beleid. Net zoals het gemeentelijke beleid gestoeld moet zijn op de wensen en verlangens van de inwoners van de betreffende gemeente, moet provinciaal beleid voortvloeien uit hetgeen de inwoners van  de verschillende gemeenten in een bepaalde regio zien als wenselijk. 30% van de kiezers in Nederland heeft lokaal gestemd bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Hoog tijd dat deze verkiezingsuitslag ook doorklinkt en meeweegt bij beslissingen op provinciaal niveau.

Net zoals een gemeentebestuur haar inwoners vertegenwoordigt bij de provincie zien wij een belangrijke rol voor het provinciebestuur als het gaat om de belangenbehartiging van de Gelderse gemeenten en regio’s. Verbinden en faciliteren prefereren wij boven bemoeienis en sturing.

Wettelijke taken en bevoegdheden worden hierbij uiteraard gerespecteerd.

Dit betekent:

o directe informatie en betrokkenheid van burgers, instellingen en bedrijven.

o een goed bereikbare en aanspreekbare LPG fractie voor de inwoners van de provincie.

o dienstbaar aan de gemeenten in haar provincie.

Code Oranje, een samenwerkingsverband van actieve burgers, bestuurders, ondernemers en wetenschappers, wil laten zien dat er in Nederland dringend behoefte is aan democratische vernieuwing.  

Zij heeft als doel het hervormen van onze democratie naar een democratie van nieuwe vormen, waarin de samenwerking met de inwoners van ons land centraal staat.

Op de kieslijst staan diverse vertegenwoordigers. Elk van hen heeft een andere achtergrond, maar ze delen dezelfde ambitie. Vanuit hun gedeelde betrokkenheid bij HOPE XXL, een non-profit organisatie, die streeft naar een wereld waarin iedereen zijn of haar leven als ‘goed’ kan waarderen, sluiten zij zich op individuele titel aan bij Code Oranje.Door de samenwerking met Lokale Partijen Gelderland, zal de frisse jonge blik en visie van de jongere generatie gecombineerd worden met de ervaring en wijsheid van lokale Gelderse bestuurders. Immers; De toekomst maken we samen!

Ron Pieterson, kandidaat Lijst 12  Lokale Partijen Gelderland-Code Oranje namens Algemeen Belang Oldebroek. Meer informatie op http://www.lokalepartijengelderland.nl/overlpg/ en https://www.wijzijncodeoranje.nl/gelderland/