Vorige week bezochten Ron van Pieterson en Dennis Doorneweerd namens de ABO fractie het horeca debat Oldebroek-Elburg. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen was dit horecadebat het 1e verkiezingsdebat. Dat er aandacht vanuit de lokale politiek is naar de lokale horeca is een goede zaak. Juist de verbindende functie en sociale rol van de horeca voor de samenleving wordt naar mening van de ABO soms wel eens onderschat.

Verschillende bewoners bij elkaar.

De bezoekers van de lokale horeca bestaan uit een diversiteit aan mensen die de samenleving weerspiegelen. De cafés en restaurants in Oldebroek worden veelal bezocht voor een gesprek, een spontane ontmoeting, vergaderingen, een potje biljart/ of darts en dit allemaal onder het genot van een drankje en/of hapje.

Sociale functie van horeca is waardevol.

Voor een aantrekkelijke woongemeente is voldoende diversiteit aan horecagelegenheden van belang. Het bezoeken van een café en/of restaurant om na het werken of in het weekend af te spreken met je vrienden kennis en/of familie brengt verbondenheid en gezelligheid in een gemeente. Ook voor toeristen is het aanbod aan cafés en restaurants veelal bepalend voor een keuze om vakantie te vieren. Campings en vakantieparken in onze gemeente zijn gebaat bij voldoende horeca voorzieningen.

Jeugd in beweging.

In deze tijd, waarin jongeren geneigd zijn om alleen via social media contact te hebben, is het belangrijk dat er ook mogelijkheden worden geboden voor een “face to face” gesprek.

Gezamenlijk vormgeven aan horeca invulling!

De gemeente Oldebroek doet regelmatig onderzoek naar meningen van haar inwoners.

Een van deze onderzoeken is bijvoorbeeld een enquête die onze 65+ bewoners krijgen over de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Maar…. een ander onderzoek is dat ABO graag in samenwerking met de gemeente Oldebroek in 2018 zou willen inventariseren welke wensen er leven onder de jeugd van 18-25 jaar. Is er wel voldoende te doen in onze gemeente voor deze doelgroep. Waar heeft deze doelgroep behoefte aan? Wat is er op dit moment voorhanden? Wat mist de jeugd in de gemeente Oldebroek? Mocht uit de onderzoeksresultaten blijken dat er in onze gemeente behoefte is aan meer ruimte voor horecagelegenheden dan wil ABO graag een gesprekspartner zijn naar de gemeente om de mogelijkheden te verkennen.