ABO komt haar beloften na: HONDENBELASTING VERDWIJNT, GRATIS AFVAL STORTEN KOMT

Tijdens de verkiezingen heeft ABO enige verkiezingsbeloften gedaan. Niet alles lukt direct maar twee zaken worden binnenkort al ingevoerd.

Hondenbelasting is al jaren een onderwerp waar oeverloos over gesproken wordt. Afschaffen wilde ABO graag maar het probleem is dat je dan een gat in je begroting hebt. In de coalitie is afgesproken dat als er ergens geld gevonden kan worden, we deze oneerlijke hondenbelasting afschaffen. Zoals u mogelijk elders gelezen heeft, krijgt de gemeente Oldebroek extra geld binnen met de precariobelasting. Dit is belasting die gemeenten mogen heffen voor het hebben van buizen, kabels, draden of leidingen in gemeentegrond. De kans dat we dit geld krijgen is wel waarschijnlijk maar nog niet 100% zeker. Netbeheerder Liander kan nog in beroep gaan bij de rechtbank. Daarom is het verstandig dit geld pas uit te geven als we het ook definitief hebben. De meerderheid van de raad nam nu al een motie aan dat de hondenbelasting wordt afgeschaft zodra het geld definitief ontvangen is. Binnenkort verdwijnt dus de hondenbelasting in Oldebroek!

Een ander punt waar ABO al jaren voor pleit is het gratis grof afval storten. Dit zou enige keren per kwartaal kunnen. In Zwolle is dit bijvoorbeeld al jaren gebruikelijk. We voorkomen hiermee een toename van het zwerfafval waar u als kiezer bij ons regelmatig over klaagde. Nu wordt er ook puin en sloopafval in de grijze container gedaan. De verwerking hiervan is erg duur en veroorzaakt hoge kosten voor de Oldebroekse inwoners. Wanneer dit puin op een andere wijze gestort wordt, zijn de kosten lager. Kortom een echte win-win situatie. Extra service aan de inwoners, minder kosten voor de gemeente en het is beter voor uw en ons milieu. Een motie om dit in 2015 zo snel mogelijk in te voeren werd wel ingediend. De wethouder kon ons echter vertellen dat hij al met de onderhandelingen begonnen was. Stemming over de motie was niet meer nodig. Binnenkort wordt u hierover nader geïnformeerd door de gemeente.

De voedselbank krijgt helaas steeds meer werk. ABO is van mening dat we de voedselbank moeten steunen. Over enige weken wordt dit onderwerp uitvoerig behandeld in de gemeenteraad. In die vergadering zal ABO een motie gaan indienen waarin we het college verzoeken de voedselbank financieel te gaan steunen.

ABO is tegen het plaatsen van de windmolens bij Hattemerbroek. De gemeenteraad van Kampen en Hattem is ook fel tegen deze plaatsing. In de Provinciale Staten vergadering is onlangs een besluit aangenomen waarin staat dat er ook bij de buurgemeenten voldoende draagvlak moet zijn bij het plaatsen van de windmolens. ABO heeft aan de wethouder gevraagd om de beslissing om windmolens te plaatsen nog eens te heroverwegen.

Het industrieterrein H2O blijft nog steeds veel te leeg. We zien nog weinig verbetering en weinig perspectief. Mede daarom vroegen we aan het college met alle kracht aan dit terrein te werken. Als dit in de toekomst niet voldoende effect heeft moeten we zeker ook aan andere mogelijkheden gaan denken. Regeren is vooruitzien en dat is wat ABO met haar medeverantwoordelijkheid waarmaakt.

Fractie ABO