Het college van B&W in Oldebroek heeft een “positieve grondhouding” om akkoord te gaan met de komst van minimaal 600 asielzoekers op de camping Heidehoek. Dit voorstel leidt tot grote verdeeldheid bij de inwoners. ABO is niet tegen de komst van asielzoekers, maar vreest wel een ontwrichting van de gemeenschap in Wezep. De wereld verandert de laatste tijd sterk. Grote groepen mensen zijn op de vlucht en daar kan en mag Oldebroek haar ogen niet voor sluiten. Maar de komst van een AZC moet wel draagvlak hebben bij de bevolking. Ons standpunt is dat een dergelijke heftige en ingrijpende gebeurtenissen breed moet worden gedragen.

Waarom moeten we minimaal 600 mensen opnemen in het AZC? Omdat de eigenaar van de camping er nog meer geld aan kan verdienen? Voor ABO is dat geen argument. Omdat het COA het handig vindt om grote aantallen mensen op één locatie onder te brengen? Blijkbaar werkt dat beter en is het goedkoper. Ook dat is voor ABO geen argument. Niet het belang van het COA staat voorop, maar het belang van de bevolking. De bijeenkomst in het dorpshuis gaf duidelijk aan waar de pijn zit. Natuurlijk weten we ook wel dat tegenstanders massaal komen en hard roepen en dat voorstanders meer zwijgen. Maar ABO heeft ook op andere plekken goed naar de bevolking geluisterd. We merken dat de buurtbewoners haar verantwoordelijkheid wel willen nemen voor een kleiner aantal vluchtelingen. Men is dan ook bereid hand en span diensten te verrichten. Kortom, een kleiner aantal vluchtelingen is bij een groot deel van de inwoners van Wezep te overzien.

ABO is van mening dat een beperkt aantal vluchtelingen welkom zijn. Dat het COA dit niet leuk vindt en dat de eigenaar minder geld verdient, mogen geen argumenten zijn om vast te houden aan dit grote aantal. Het gaat ons ook om het belang van de inwoners. De inwoners van Wezep zullen zeker laten zien dat we 250 vluchtelingen prima kunnen opvangen en dan heeft Oldebroek het goed voor elkaar.

Fractie ABO