ABO kiest voor vernieuwing bij gemeenteraadsverkiezing 2014.

Huub Verberk is tijdens de algemene ledenvergadering van 12 november j.l. met instemming van de leden tot nieuwe lijsttrekker voor de ABO benoemd. Op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 staan opvallend veel nieuwe namen en gezichten uit vrijwel alle kernen van de gemeente. Het enthousiasme en bereidwilligheid om raadswerk voor ABO in de gemeente Oldebroek te doen was deze keer ontzettend groot. “Onze leden realiseren zich maar al te goed dat de noodzakelijke cultuurverandering in de gemeente Oldebroek gestart is maar dat er echt nog heel veel moet gebeuren”, aldus Ronald Gerard,  de kersverse bestuursvoorzitter van ABO.

Lijsttrekker Huub Verberk wordt gevolgd door André Boer, Wieger Zoer en Dennis Doorneweerd. Zij zijn afgelopen periode nauw betrokken geweest bij het fractie en raadswerk van de ABO en zijn er klaar voor om zitting te nemen in de raad.

Verder zijn we erg tevreden en hebben we veel vertrouwen in nieuwe kandidaten waaronder  Wim Vonk ( ’t Loo) , Cor Bastiaan ( Oosterwolde) en Hans Meijer (Wezep) in de top 10 van onze kieslijst. Dit zijn mensen met gedegen ervaring op de diverse vakgebieden welke van belang zijn.

ABO is zich er van bewust dat juist de komende jaren meer vakkennis wordt gevraagd van een wethouder. Die vakkennis kunnen wij niet overal bespeuren in de hedendaagse politieke kringen. ABO kiest daarom voor een open sollicitatie procedure voor wethouders na de verkiezingen met de intentie om de juiste persoon op de juiste plaats te krijgen.

Afgelopen 4 jaar tijd is de nieuwe lokale partij Algemeen Belang Oldebroek tot groei en bloei gekomen. De huidige fractie is afgelopen 4 jaar volledig stabiel gebleven zonder wisselingen in de fractie. Tijdens de ledenvergadering werd Jan Kaiser, oprichter van ABO, benoemd tot 1e erelid van de partij. Kaiser had zich afgelopen jaar al teruggetrokken uit het partijbestuur.