ABO heeft afgelopen weken maar liefst 20 reacties gekregen op de vacature kandidaat wethouder voor de gemeente Oldebroek: 18 mannen en 2 vrouwen hebben hun belangstelling kenbaar gemaakt voor deze mooie functie. Er zijn met 4 kandidaten in de afgelopen periode gesprekken gevoerd.

De ABO fractie heeft uiteindelijk unaniem gekozen voor de ervaring en kwaliteiten van Dhr. Bob Bergkamp. Momenteel is Dhr. Bergkamp nog politiek actief en woonachtig in de gemeente Breda.

De jarenlange ervaring als bestuurder, raadslid en wethouder gaven de doorslag om met overtuiging Bob Bergkamp voor te dragen als nieuwe wethouder voor onze gemeente. Op de verschillende onderdelen van de portefeuille waar ABO deze periode mee aan de slag gaat heeft Dhr. Bergkamp ruime ervaring als wethouder in zijn huidige woongemeente.

Bob Bergkamp: “Ik zal mij zo snel mogelijk, met mijn partner, in de mooie gemeente Oldebroek vestigen. Niet alleen omdat de reisafstand Breda-Oldebroek te groot is, maar vooral om snel onderdeel van de lokale gemeenschap te kunnen zijn. Ik verheug mij erop kennis te maken met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en aan de slag te gaan met de opdrachten zoals die in de bestuursovereenkomst, door inbreng van alle fracties in de gemeenteraad, zijn vastgelegd”.

Op 14 juni a.s. is de raadsvergadering gepland waarin het nieuwe college van B&W wordt geïnstalleerd.

bobbergkamp