Ontmoeting jong en oud

Afgelopen september heeft de politieke vereniging ABO stil gestaan bij haar 10 jarige jubileum. In de wijk De Akkers in Wezep zijn een 30 tal jongeren ( groep 8 basisschool de Bron) en een groep ouderen uit de wijk door ABO bij elkaar gebracht in het teken van ontmoeting, verbinden en gezelligheid.

Het was mooi om te zien dat er spontaan gesprekken tussen jong en oud tot stand kwamen. Nog mooier was de spontane actie van een aantal jongeren (die doorkregen dat je bij de politiek moet zijn als je iets vindt of als je wensen hebt voor de openbare buitenruimte).

Tijdens het nabeschouwen van deze mooie dag waren we het al snel met elkaar eens dat het eigenlijk van groot belang is de jeugd al zo vroeg mogelijk uit te leggen hoe een democratie waarin we leven eigenlijk werkt. Hoe worden door de gemeente besluiten over je eigen woon en leefomgeving genomen? Welke rol hebben inwoners, raadsleden, wethouders en een burgemeester eigenlijk?

Elburg als inspiratie

Met grote belangstelling lazen we onlangs in de krant dat de gemeente Elburg al een jeugd burgemeester heeft en met een jeugdraad werkt. Niet alleen in Elburg, maar in meerdere gemeenten worden jongeren steeds vroeger betrokken bij de lokale democratie. ABO is van mening dat dit van groot belang is. “Jong geleerd is oud gedaan” en de jeugd heeft de toekomst.

Motie en verandering op komst!

Een half jaar geleden heeft ABO een motie ingebracht en besproken met andere partijen om ook in Oldebroek te gaan starten met een jeugdraad en jeugdburgemeester. Helaas kreeg ABO van de andere politieke partijen niet de verwachte en gewenste steun. Uiteindelijk is er wel een aangepaste motie aangenomen maar tot op heden ziet ABO, met uitzondering van enkele pizzagesprekken, nog geen resultaten. Blijkbaar was de tijd nog niet rijp om ons voorstel volledig te omarmen. Neemt niet weg dat de ABO binnenkort in gesprek gaat met de gemeenteraad Elburg om te bespreken hoe men daar het wel voor elkaar gekregen heeft. En als u suggesties heeft, laat het ons weten!

Wordt vervolgd…

Fractie ABO