Op maandag 10 juni vond er voor de groepen 8 van de Eben Haezerschool uit Oldebroek en de groepen 6,7 en 8 van de Wereldweide uit Wezep de jeugdraadsvergadering plaats.

51 leerlingen namen plaats in de Raadszaal, waarvan 21 aan de raadstafel.

In april hadden deze leerlingen al een politieke les van de raadsleden Erik Doornewaard (SGP) en Margreet Deen (ABO) gehad. Tijdens deze les werd er uitleg gegeven over de gang van zaken van de politiek in Oldebroek.

Ter voorbereiding op de jeugdraadsvergadering mochten de leerlingen uit de onderwerpen Veilig Verkeer en gezond opgroeien kiezen. Vervolgens werd het gekozen onderwerp uitgebreid in de klas besproken en werden er leerlingen gekozen die het voorstel tijdens de vergadering in mochten brengen.

De leerlingen van de Eben Haezer kozen voor gezond opgroeien en brachten de onderwerpen samen spelen, spelen voor kinderen met een handicap en het buitenspelen op het trapveld in Oldebroek in.

De Wereldweide koos voor veilig oversteken, en specifiek voor het zebrapad bij de Wereldweide.

Als volwaardige raadsleden brachten de leerlingen hun onderwerp in. Vervolgens mocht de andere school vragen stellen. Er ontstond een enorme interactie met name op het punt veilig oversteken.

De voorzitters (raadsleden Erik Doornewaard en Margreet Deen) hadden er hun handen vol aan. Er moest zelfs omwille van de tijd vragen ‘afgekapt’ worden.

Vervolgens mocht wethouder Ben Engberts reageren op de voorstellen en stelde vragen aan de inbrengers. Van tevoren waren de onderwerpen al besproken en getoetst op haalbaarheid met de betrokken ambtenaren. De voorzitters deden een voorstel en de alle leerlingen mochten d.m.v. een kaartje omhoog te houden aangeven of ze het er mee eens waren.

Alle voorstellen werden aangenomen.

Helaas moeten de leerlingen van de Wereldweide nog even wachten. De komende jaren worden alle straten rondom het centrum van Wezep vernieuwd. In plaats van asfalt komen er klinkers in de straten, dit kan nog tot 2030 duren. Het zebrapad komt terug en deze komt hoger te liggen en er komen reflecterende borden langs de weg die mensen op de fiets en in de auto waarschuwen dat er een zebrapad aankomt. Omdat er gewerkt wordt is het lastig om tijdelijke aanpassingen te doen. In tussentijd wordt er een lespakket aangeleverd door Veilig Verkeer Nederland over ‘ik stop voor zebra’s’. Een onderdeel hiervan is een quiz. Als dit lespakket doorlopen is mogen de leerlingen posters ontwerpen die als tijdelijke borden worden geplaatst in de Clematisstraat. Deze posters laten de weggebruikers weten dat er een zebrapad aankomt en ze extra op moeten letten rondom de school.

Na afloop van de bijna 2 uur durende jeugdraadsvergadering werden de leerlingen gevraagd naar hun ervaringen. Deze waren allemaal positief.

ABO vindt het belangrijk om kinderen zo vroeg mogelijk te betrekken bij wat er in hun omgeving speelt en hun hierin ook een stem te geven. Deze jeugdraadsvergaderingen zijn daar dan ook een goed voorbeeld van.