Aanleiding van het gesprek is de verkeersonveiligheid van de N308, de provinciale Zuiderzeestraatweg. Omdat verkeersveiligheid voor de komende bestuursperiode hoog op de ABO agenda staat, worden er ideeën en suggesties opgehaald. De familie Kroeze is in familiekring geconfronteerd geweest met de gevaarlijke Zuiderzeestraatweg. Hun zoon is bij het oversteken geschept door een vrachtwagen. Hij kan het gelukkig navertellen. De familie heeft al veel vaker aan de bel getrokken over de gevaarlijke situatie. De indruk bestaat dat de provincie geen gehoor geeft.

Omdat Erik Kroeze een dienstverlenend bedrijf heeft (levering en installatie van lichtmasten) en aan de Zuiderzeestraatweg woont, maakt hij dagelijks gebruik van de weg en kent hij de situatie erg goed. Zelf instrueert hij personeel de kern van Oldebroek te mijden als er via Wezep omgereden kan worden. De Zuiderzeestraatweg tussen Oldebroek en Wezep kent intensief verkeer inclusief landbouwverkeer en vrachtverkeer. Vaak wordt veel harder gereden dan de toegestane snelheid van maximaal 80 km/u. Oversteken is een kunst op zich. Dat geldt buiten de bebouwde kom en voor de situatie in de kern Oldebroek.

Gemiddeld gebeurt er elke week wel een verkeersincident op de provinciale weg. De ernstige ongelukken halen het nieuws, maar de bijna ongelukken blijven vaak buiten beeld. Hieronder een overzicht van recente ongelukken (2020/2021) op de Zuiderzeestraatweg in Wezep en Oldebroek die het nieuws haalden.

Erik Kroeze geeft de volgende aanbevelingen voor een veiliger weg.

  • Sluit de Oude Dijk af voor zwaar vrachtverkeer. Deze weg is daar niet geschikt voor en het leidt tot gevaarlijke situaties bij het oprijden of afslaan van de Zuiderzeestraatweg.
  • Maak van de Zuiderzeestraatweg buiten de bebouwde kom tussen Oldebroek en Wezep een 60 km/u weg.
  • Maak op minstens 4 plekken beveiligde oversteek plaatsen: (1) IJsselvliedt, (2) Van Werven, (3) Oude Dijk en (4) bij voorheen Hendriks.
  • Doe meer aan handhaving , bijvoorbeeld d.m.v. het plaatsen van meerdere flitskasten of mobiele controles.
  • Laat grote werkgevers in de regio hun chauffeurs instrueren niet door de bebouwde kom van Oldebroek te rijden.

ABO voegt daar aan toe: intensiveer de gesprekken met de provincie Gelderland voor het aanleggen van een rondweg om Oldebroek. Een rondweg zorgt voor een leefbaar, verkeersveilig en aantrekkelijk centrum, met de mogelijkheid tot het maken van meer parkeerplaatsen. Een oplossing die goed is voor de inwoners van de kern Oldebroek en goed is voor de aanwezige middenstand. Dank familie Kroeze voor jullie input! ABO gaat er – voor zover dat in onze macht ligt – werk van maken.

Arjan Sanders & Ton Heddema