In ket kader van informatie ophalen, zodat dit meegenomen kan worden de aankomende bestuursperiode, heeft ABO gesproken met een vertegenwoordiging van het dorpsoverleg Hattemerbroek. Het dorpsoverleg Hattemerbroek is op dit moment erg ontevreden over de aandacht vanuit de gemeente voor de problemen die de kern Hattemerbroek ondervindt. Het gevoel overheerst dat Hattemerbroek het afvoerputje van de gemeente is. Veel heeft te maken met de positie ten opzichte van de A28, de A50, de spoorlijn, de windmolens en de situering van het bedrijvenpark H2O.

Qua ligging is Hattemerbroek belangrijk voor de gemeente, maar het dorp krijgt er niets voor terug.

Tevens bestaat er ontevredenheid over de wijze waarop de RES (Regionale Energie Strategie) tot stand is gekomen. Het wordt gevoeld als een voldongen feit waarop bijsturing niet goed mogelijk is. Als voorbeeld werd de sturende enquête die in het kader van bewonersinbreng is gebruikt. Dorpsoverleg Hattemerbroek is ongerust over de plaatsing van eventueel nieuwe windturbines in de directe omgeving van de kern Hattemerbroek. ABO is van meet af aan tegen de locatiekeuze van de huidige 4 molens geweest, omdat het aan draagvlak ontbrak.

Het achterblijven van woningbouw is teleurstellend. Hattemerbroekers hebben een sterke eigen identiteit en willen graag blijven wonen in Hattemerbroek. In andere kernen wordt wel bijgebouwd, maar Hattemerbroek blijft sterk achter. Waardoor ook steeds meer voorzieningen wegvallen. En zodra er een woningbouwplan wordt ontwikkeld, duurt het vele jaren voordat de schop in de grond gaat (bijv. het plan Borst). De gemeente had zelf stappen moeten zetten om het plan te bespoedigen (de oorzaak van de vertraging had een risico van orde grootte € 200.000, terwijl de gemeente dat vooraf had kunnen afdekken).

Bedrijventerrein H2O is volop in ontwikkeling. Helaas is er tevens een grote ergernis ontstaan. Want  toezeggingen en beloften worden door de gemeente niet nagekomen. Dat wordt onder andere gevoeld bij de kavelinrichting van nieuwe bedrijven. Groenzones, heggen en dergelijke worden niet uitgevoerd conform het beeldkwaliteitsplan en er wordt niet gehandhaafd. Het beeldkwaliteitsplan, dat een belangrijke rol heeft gespeeld bij de gesprekken met het dorpsoverleg, blijkt niet afdwingbaar en het voelt nu als een wassenneus.

Het is gewenst dat een nieuw gemeentebestuur na de verkiezingen, spoedig gesprekken opstart met het Dorpsoverleg om de verhoudingen te normaliseren. Tevens dient gezamenlijk een actieprogramma te worden opgesteld en uitgevoerd. ABO zal zich daarvoor inzetten!