Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 zijn we inmiddels 2 jaar onderweg. Met ABO – voor de afwisseling – in de oppositie. Hoe staat de nieuwe coalitie ervoor en hoe beleven we dat vanuit onze nieuwe rol?

Oppositievoeren waarmee ABO na haar oprichting mee is begonnen geeft voor – en nadelen. Een voordeel is dat we ons niet hoeven te houden aan de coalitieafspraken en kunnen fris van de lever onze mening kunnen geven. En er is genoeg om ons sterk voor te maken en tegengas te geven daar waar dat nodig is. ABO heeft zich vanaf haar ontstaan altijd sterk gemaakt voor burgerparticipatie.

Draagvlak en medewerking voor beleid krijg je als herkenbaar het belang van betrokken inwoners mee wordt genomen. Diverse keren hebben we het college erop moeten wijzen dat die directe betrokkenheid niet zichtbaar was. En dat roept weerstand op en volle tribunes tijdens raadsvergaderingen. We noemen de discussies over het snippergroen wat door de gemeente teruggevorderd werd, zonder goed overleg. En de discussies rondom bouwprojecten waarbij de projectontwikkelaar verantwoordelijk is voor de participatie, maar waar bewoners hun bezwaren niet serieus behandeld voelen. En … niet in de laatste plaats de discussies rondom de eventuele komst van een AZC in onze gemeente. Hoewel ook het COA steken laat vallen met belachelijke lange reactie termijnen, mist ABO een proactieve houding van het college. Waarom niet de bewoners bij elkaar halen en uitwisselen wat je weet, hoewel nog niet alles bekend is. Wat je niet weet kun je niet vertellen maar je kunt wel uitwisselen wat je wel weet en hoe je zal reageren bij volgende stappen. Genoeg om het proces met elkaar te doorlopen en op die manier het wantrouwen voor te zijn.

Nadeel van oppositievoeren is natuurlijk dat we minder dicht bij het vuur zitten. Dat punten uit ons verkiezingsprogramma zijn blijven liggen, zoals een pleidooi voor een beter evenementenbeleid en een impulsprogramma voor meer woningbouw. Een ander nadeel is dat we nu moeten afwachten waar de het college mee komt. We hopen en vertrouwen erop dat het ABO geluid wordt herkend in de commissie- en in de raadsvergaderingen. Opkomen voor het belang van de inwoner van onze mooie gemeente, van welke achtergrond of geloofsovertuiging dan ook.

Mocht je je herkennen in het ABO geluid: je bent van harte welkom om kennis te maken. Kijk voor het leggen van contact op onze website of mail naar info@abo-oldebroek.nl

Fractie ABO