Onlangs plaatste de Huis aan Huis krant een artikel waarin een overwerkte Bert-Jan Dokter (PvdA) veelvuldig onze lokale politieke partij Algemeen Belang Oldebroek (ABO) aanhaalde. De druiven zijn kennelijk erg zuur. In plaats van de teloorgang van de lokale PvdA bij zichzelf te zoeken, benoemt hij ABO als schuldige.

Dit roept ons op om enige, door het voormalige door zichzelf benoemde raadslid van het jaar, gemaakte opmerkingen te nuanceren.

Het zit Bert-Jan inderdaad dwars dat zijn partij vanaf 2010 door ABO geminimaliseerd is. Dit omdat zijn uit Oldebroek afkomstige oud- wethouder in zijn besluitvorming zich liet leiden door vriendjespolitiek en willekeur (de zgn. Italiaanse toestanden). Dit werd destijds door een aanzienlijk deel van de inwoners van onze gemeente herkend en afgestraft toen de mogelijkheid zich daartoe (de oprichting van Algemeen Belang Oldebroek in 2009) voordeed.

Dit is dan ook precies de reden dat ABO haar wethouders via een open, landelijke sollicitatieprocedure kiest van buiten de gemeente, zonder rekening te houden met hun landelijke politieke achtergrond. Zij zijn dus voor onze gemeente een onbeschreven blad en laten zich niet leiden door vriendjespolitiek. Oud-ABO wethouder Lydia Groot kwam uit Stedebroeck (Noord-Holland), waar ze nu weer wethouder is en Bob Bergkamp is een ervaren oud-wethouder uit Breda en nu onze ABO wethouder.

ABO is per definitie een partij met oog voor de individuele en sociale belangen van de burger. Het is immers de enige politieke partij die door haar oprichter sinds 2010 al vele malen een bevredigende oplossing heeft weten te vinden voor burgers die in het nauw zijn gekomen met de ambtelijke gemeentelijke organisatie.

Ook binnen de coalitie kiest ABO een positief kritische opstelling. We slagen er steeds beter in met de coalitiegenoten CU en SGP te komen tot goede en transparante besluitvorming met oog voor de gemeenschap én de belangen van de individuele burger.

Nu Bert-Jan en wellicht de gehele lokale PvdA het bijltje er bij neergooit ontstaat er ruimte om de bescheiden invloed van ABO binnen het, voor de rest christelijke college bij de komende verkiezingen in maart 2022 verder te vergroten. Omdat ABO een partij van leden van alle gezindten is, geldt alleen een goed bestuur in onze gemeente als leidraad. Er is geen sprake binnen de ABO van een links PvdA geluid, een D’66 of een rechtse VVD  stem. Lokale politiek vraagt om een lokale benadering en afweging van uit het algemene belang.

Binnen de partij ABO zijn alle gezindten welkom en ook aanwezig. Van Partij voor de Dieren/D’66/ VVD of FVD stemmers tot SP en Groenlinks of lokaal vastgelopen (landelijke) PvdA stemmers. Het gaat immers in de lokale politiek in Oldebroek om lokale thema’s, waarbij landelijke politieke voorkeuren niet direct leidend zijn.

ABO bewijst haar bestaansrecht door haar inbreng in het lokale bestuur, niet door af te geven op andere partijen. Wij doen dat door de inbreng van een ABO wethouder in het gemeentebestuur en door onze opstelling in commissie- en raadsvergaderingen. Positief kritisch en altijd gericht op samenwerking met andere politieke partijen.

Ronald Gerard namens Bestuur en Fractie ABO